Werkgroep Planning & Financiering

De Werkgroep Planning & Financiering stelt in afstemming met de opleidingsclusters het regioplan voor de instroom in de vervolgopleidingen in de OOR Leiden op, monitort de OOR-begroting, en bevordert afstemmming, samenwerking en kennisoverdracht op het gebied van regelgeving van de NZa (opleidingsfonds), van de RGS en aangaande P&O aangelegenheden.

De leden van deze werkgroep zijn:

  • Mw. S.W. Donk MSc (voorzitter), OOR Leiden/Leids Universitair Medisch Centrum
  • Mw. Dr. K.L.L. Habets, Leids Universitair Medisch Centrum
  • Dhr. M. van der Zanden, Alrijne ziekenhuis   
  • Mw. L. Scheepers, Groene Hart Ziekenhuis/Landsteiner Instituut
  • Dhr. C. Benard, HagaZiekenhuis
  • Mw. Dr. H.M.J. Slot, Landsteiner Instituut (HMC & GHZ)
  • Mw. L. Farzand Ali, Haaglanden Medisch Centrum/Landsteiner Instituut
  • Mw. Dr. G. Blok, Reinier de Graaf Groep
  • Mw. M.C. Kerkmeer, Reinier de Graaf Groep
  • Mw. D. Loomans, Sophia Revalidatie (agendalid)