Regionale Opleidingscommissie

   

De Regionale Opleidingscommissie (ROC) stimuleert en faciliteert het optimaal opleiden in het samenwerkingsverband OOR Leiden. Daarbij adviseert de ROC over de algemene belangen van AIOS in de OOR Leiden, bevordert het regionale afstemming en kennisuitwisseling, ondersteunt en monitort het de invoering van (nieuwe) regelgeving en ontwikkelingen, organiseert, ontwikkelt en evalueert het opleidingsoverstijgende activiteiten, en signaleert het knelpunten en draagt het bij aan oplossingen in de OOR en diens opleidingsclusters. In de ROC zijn alle voorzitters van de Centrale Opleidingscommissies (COC's), de leerhuismanagers/COC-secretarissen, en een aios per opleidingsinstelling vertegenwoordigd.

In de ROC hebben zitting:

  • Dr. E.F.M. Posthuma (voorzitter ROC), Mw. S.W. Donk MSc. (secretaris ROC), drs. B.J.A. de Leede (onderwijskundige)
  • Prof. dr. J.M.M. van Lith (voorzitter COC - tevens vice voorzitter ROC), Dr. K.L.L. Habets (secretaris COC), Dr. A.J. de Beaufort (opleidingsco├Ârdinator Master Geneeskunde), dr. J.P. Verweij (aios vereniging) - Leids Universitair Medisch Centrum    
  • Drs. M. van der Feltz (voorzitter COC), Mw. G. van der Wilden (aios-Vereniging) - Alrijne Ziekenhuis
  • Dr. R.F. Schmitz (voorzitter COC), Dr. H. Slot (leerhuismanager HMC & GHZ), dhr. B. Schaafsma/Mw. N. de Leede (aios-vereniging) - Groene Hart Ziekenhuis
  • Dr. M.J. Kagie (voorzitter COC), Dr. H. Slot (leerhuismanager HMC & GHZ), Mw. C. van der Leest-Snijder/Mw. B. de Kok (aios-vereniging) - Haaglanden Medisch Centrum
  • Dr. B.W.J. Hellebrekers (voorzitter COC), Dr. F. Brus (Decaan), Mw. L. Naves (aios-vereniging) - HagaZiekenhuis
  • Prof. dr. R. van der Mast (voorzitter opleidersconsortium psychiatrie Zuid-Holland Noord) - Leids Universitair Medisch Centrum 
  • Dr. B. Bakker (vertegenwoordiger COC/opleider), Dr. G. Blok (manager leerhuis), dhr. B. de Boer (aios-vereniging) - Reinier de Graaf Groep
  • Drs. V.V. Valkenburg (voorzitter opleidingscircuit revalidatiegeneeskunde) - Rijnlands Revalidatie Centrum