OOR Bestuur


Het OOR-bestuur is verantwoordelijk voor de besluitvorming en kaderstelling van de OOR Leiden. Het OOR-bestuur stelt jaarlijks het (meer)jarenplan en de OOR-begroting vast als ook het regioplan voor de instroom in de vervolgopleidingen. De volgende leden van de Raden van Bestuur van de bij de OOR Leiden aangesloten opleidingsinstellingen hebben zitting in het OOR-bestuur:                   

 • Prof. dr. W.J.M. Spaan (voorzitter), Leids Universitair Medisch Centrum
 • Drs. R. Treffers, Alrijne ziekenhuis
 • Dhr. A. Booij, Apotheek Haagse Ziekenhuizen
 • Dr. R.M.Y. Barge, Haaglanden Medisch Centrum
 • Dhr. G.J.M. Barnasconi, Groene Hart Ziekenhuis
 • Dr. H.K. Rondaij, HagaZiekenhuis
 • Dr. L. Levert-Brand, Lange Land Ziekenhuis
 • Dr. M.B.J. Blom, Parnassia     
 • Prof. dr. C.G.J.M. Hilders, Reinier de Graaf 
 • Drs. F.A. van den Broek d'Obrenan, Rijnland Revalidatie Centrum  
 • Dr. H.J.W. Henselmans, Rivierduinen
 • Drs. W. Wigersma, Sophia Revalidatie 
 • Prof. dr. P.C.W. Hogendoorn (decaan), Leids Universitair Medisch Centrum
 • Dr. E.F.M. Posthuma (voorzitter ROC), OOR Leiden/Reinier de Graaf
 • Prof. dr. J.M.M. van Lith (vice voorzitter ROC), Leids Universitair Medisch Centrum
 • Mw. S.W. Donk MSc (secretaris ROC), OOR Leiden/Leids Universitair Medisch Centrum