Individueel traject medisch leiderschap

Een invulling van de differentiatie/keuzetijd in je opleiding kan een individueel traject medisch leiderschap van enkele weken of maanden zijn (bijv. meelopen met de RvB of een externe zorgstakeholder). Een voorbeeld is het traject dat Sabrina van den Tillaart tijdens haar AIOS periode heeft geïnitieerd en gevolgd.

“Tijdens de studie geneeskunde en de coschappen dacht ik dat de organisatorische en bestuurlijke kant van de (ziekenhuis)zorg in de opleiding tot medisch specialist aan de orde zou komen. Helaas niet! Omdat ik dit interessant vind en bovendien belangrijk voor het functioneren als arts in het geheel van de gezondheidszorg, heb ik een deel van mijn differentiatie gebruikt voor een stage 'canmeds rol leader/manager'.

Ik heb kort een kijkje genomen bij de afdeling Zorgvernieuwing en de RvB van het LUMC, bij advocatenkantoor AKD, de Nederlandse Patiëntenfederatie, zorgverzekeraar Achmea, het Ministerie van VWS, en de langste stage was bij de RvB van het HagaZiekenhuis.

Van daaruit heb ik ook bij allerlei afdelingen binnen het Haga kunnen kijken: natuurlijk op verschillende medische afdelingen, maar ook bijvoorbeeld de schoonmaak, logistiek, ICT, horeca en ...wat ik maar interessant vond. Ongelooflijk leuk en leerzaam! Iedereen heeft me met enthousiasme verteld over zijn/haar functie. Al de mensen binnen deze afdelingen zetten zich net als 'wij artsen' met hart en ziel in ten behoeve van de patiëntenzorg. Zij willen dit o.a. doen door het artsen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Ik wil dit benadrukken, omdat het beeld hierover onder artsen soms anders lijkt te zijn. We hebben ideeën uitgewisseld over de grote toegevoegde waarde van een beter contact tussen artsen en de verschillende 'ondersteunende' afdelingen. Ik hoop dat vele AIOS een dergelijke stage zullen doorlopen, zodat dit contact in de toekomst een vanzelfsprekendheid wordt.

Door de RvB en met name Marjolein Tasche werd ik ontzettend goed begeleid. Ik heb daardoor heel veel kunnen leren. Wat ik heel mooi en bijzonder vond was dat er voor mij als medisch specialist-in-opleiding geen geheimen waren: na het tekenen van een 'non-disclosure' overeenkomst mocht ik overal mee naartoe en bij zijn. Dit vertrouwen vond ik heel bijzonder en waardevol.

De stage leidde in mijn geval ook nog tot een hele mooie eerste baan, waar ik nu, inmiddels werkzaam in een ander ziekenhuis, nog steeds veel aan heb. Dus...twijfel niet, maar ga ervoor!"

Instapniveau en leerplek: