Uw behandelaar

Oogarts. Dit is een arts die gesprecialiseerd is in de oogheelkunde. In een UMC werken oogartsen die zich gesprecialiseerd hebben op bepaalde deelgebieden.
Oogarts in opleiding. Het LUMC verzorgt de medisch specialistische opleiding tot oogarts. In een periode van vijf jaar zal een algemeen arts zich specialiseren tot oogarts. Gedurende deze periode werkt de arts in opleiding als oogarts en wordt altijd gesuperviseerd door een oogarts. Het kan voorkomen dat u meerdere malen dezelfde vragen gesteld krijgt. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Orthoptist. Wanneer u met uw kind verwezen bent in verband met klachten van scheelzien of een lui oog, zult u een afspraak krijgen op het spreekuur van een van de orthoptisten. Zij zijn gespecialiseerd in de behandeling van deze klachten. Ook volwassenen met klachten over de samenwerking tussen de ogen (bijvoorbeeld dubbelzien) zullen een afspraak bij de orthoptist krijgen.

Op de polikliniek werken ook:
Coassistenten. In een UMC wordt onderwijs aan medische studenten gegeven. Het kan dus voorkomen dat een coassistent u zal onderzoeken. Dit zal hij/zij altijd aan u melden. Het onderzoek van de coassistent vindt in alle gevallen plaats onder supervisie van een oogarts of oogarts in opleiding. Het kan voorkomen dat u meerdere malen dezelfde vragen gesteld krijgt. Wij vragen uw begrip hiervoor. 
TOA's. (Technisch Oogheelkundig Assistenten). Een TOA begeleidt spreekuren en verricht onder supervisie van de oogarts oogonderzoek, zoals echografie, gezichtsveldonderzoek, OCT, FAG. Patiënten komen voor een consult vaak eerst bij de TOA. Deze neemt de anamnese af, zorgt voor de voorbereidende metingen zoals een oogmeting en de oogdruk en geeft diagnostische oogdruppels. Daarna volgt het onderzoek door de oogarts.
Fotografen. Een fotograaf op de afdeling oogheelkunde is gespecialiseerd in het maken van foto’s en andere beeldvormende onderzoeken t.b.v. oogheelkundige diagnostiek. Zij maken foto’s van het gelaat en de voorkant van het oog met een speciale fotospleetlamp waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van contrastmiddelen (Fluoresceine en Indocyaninegroen). Voor het maken van foto’s van de binnenkant van het oog wordt een funduscamera gebruikt, ook maken zij video’s van oogbewegingen en scans van de voorkant  en de binnenkant van het oog, dit heet een OCT.
Optometristen. Een optometrist is speciaal opgeleid en getraind om uiteenlopende oogonderzoeken en metingen te verrichten. Optometristen kunnen bepaalde werkzaamheden van de oogarts overnemen. Zij doen vaak het oogheelkundige vooronderzoek in overleg met de behandelende oogarts en in sommige gevallen zal de optometrist een geheel oogheelkundig onderzoek verrichten. Dit is afhankelijk van de klacht of de oogafwijking van de patiënt.
Verpleegkundigen. Een verpleegkundige doet oogmetingen, druppelen, voorbereidingen voor behandelingen zoals laser of kleine ingrepen.
Secretaresses. Een secretaresse verzorgt de afspraken en de administratieve zaken rond uw verblijf op de polikliniek.