Technology Enhanced Learning

Zelf-gereguleerd online leren bij integratie van medische MOOCs in formeel onderwijs- Renée Hendriks

Medische Massive Open Online Courses (MOOCs) worden steeds populairder. Ook in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) worden MOOCs geïntegreerd in het medisch onderwijs. In dit onderzoeksproject wordt daarom gekeken wat deze cursussen voor het geneeskundig onderwijs kunnen betekenen en hoe de integratie ervan kan worden geoptimaliseerd.  

MOOCs in het medisch onderwijs 

De meeste MOOCS worden gemaakt door universiteiten, die door flink te investeren steeds mooiere producten creëren. Voor het grote publiek zijn deze cursussen aantrekkelijk omdat ze voor iedereen openstaan en vaak gratis zijn. Universiteiten zijn nu geïnteresseerd zelfgemaakte MOOCs en die van andere universiteiten te integreren in hun campus onderwijs.

De eerste twee onderzoeken in dit project zijn gericht op het instructie-ontwerp en de kwaliteit van MOOCs. Gekeken wordt hoe ze kunnen aansluiten bij formeel medisch in-campus onderwijs. Dit gebeurt op basis van eigenschappen van de aanwezige MOOC-onderwijsvormen. Zo wordt onderzocht of de cursussen zijn ingericht op het alleen of samen leren en of de onderwijsvormen uitgaan van kennisoverdracht van docent op student, of van kennisconstructie door de student zelf.  

Zelf-regulatievaardigheden zijn een gebleken succesfactor voor online leren. Vervolgonderzoeken richten zichten daarom op het effectief ondersteunen van deze vaardigheden bij MOOC integratie. MOOC integratie kan op veel manieren vorm krijgen: verplicht of vrijblijvend, als hele MOOC of stukjes ervan, en als aanvulling of vervanging.  We willen achterhalen hoe studenten en docenten leerdoelen gebruiken om het leren te reguleren in de verschillende MOOC integraties en hoe verschillende MOOC integraties de motivatie om te leren beïnvloeden. 

Analyseren van onderwijsvormen

In de eerste twee studies naar instructie-ontwerp worden 33 medische MOOCs systematisch geanalyseerd. Hierbij worden de samenstellingen van onderwijsvormen binnen de MOOCs onderzocht en de pedagogische kwaliteit getoetst. Daarna wordt een ‘scoping review’ uitgevoerd om uit de literatuur een uitgebreid overzicht te creëeren van manieren die studenten toepassen om doelen te stellen bij het volgen van online medisch onderwijs. Het onderzoek naar het gebruik van online leerdoelen heeft een kwalitatieve aanpak en het onderzoek naar motivatieprofielen een kwantitatieve.

Integratie van MOOCs 

De integratie van MOOCs in het medisch in-campus onderwijs is nog vrij nieuw, net als onderzoek ernaar. De eerste onderzoeken leveren een aantal belangrijke implicaties voor vervolgonderzoek. De onderwijsvormen van MOOCs verschillen dusdanig dat ze in het onderzoek van de integratie ervan in het medisch onderwijs niet over een kam geschoren kunnen worden. Ook blijken kwaliteitsprincipes in wisselende mate aanwezig te zijn in MOOCs, wat een kwaliteitscheck voor het integreren van de cursus van groot belang maakt. Uiteindelijke willen we met dit project richtlijnen bieden voor de integratie van medische MOOCs in het reguliere medische campus onderwijs.

Projectleider: Renée Hendriks

Huidig werk

Promoveert sinds oktober 2016 bij het Onderwijs Expertise Centrum in het LUMC. Onderzoekt het hergebruiken van bestaande materialen zoals Massive Open Online Courses. Dit om te komen tot effectief en motiverend formeel online geneeskunde onderwijs in campus.

Expertise

Onderwijsontwerp, online leren, zelf gereguleerd leren, goal-setting, motivatie

Projectteam
Renée Hendriks, Peter de Jong, Marlies Reinders.

Vragen

r.a.hendriks@lumc.nl