Innovatie en Evaluatie

Innovatie en Evaluatie

Maatschappelijke en technologische veranderingen vragen continu om onderwijsvernieuwing. In lijn met de onderwijsvisie van de Universiteit Leiden zijn activerend onderwijs en onderzoekend leren voor de (bio)medische opleidingen in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) belangrijke doelstellingen. Binnen de onderzoekslijn Innovatie en Evaluatie wordt gekeken welke onderwijskundige methodes en innovaties hiervoor het meest geschikt zijn, welke effecten ze hebben en hoe ze efficiënt ingevoerd kunnen worden.

Evidence based education

Het onderwijs in het LUMC wordt zoveel mogelijk gebaseerd op methoden die effectief bewezen zijn. Resultaten die voortkomen uit onderwijskundig onderzoek worden gebruikt om het onderwijs te vernieuwen en verder te verbeteren. Door onze bevindingen te publiceren in wetenschappelijke tijdschriften wordt bijgedragen aan de kennis over onderwijsmethoden. Een voorbeeld hiervan is de publicatie: ‘Peer instruction improves comprehension and transfer of physiological concepts: a randomized comparison with self-explanation’ in het tijdschrift Advances Health Sciences Education. 

Life-long-learning

Onze studenten worden opgeleid tot professionals die goed voorbereid beginnen aan een (bio)medische carrière. Met een gedegen ondergrond en vermogen tot ‘life-long-learning’ kunnen ze ook in de toekomst hun werkzaamheden met vertrouwen uitoefenen. 

Onderzoek van nieuwe onderwijsmethoden

In deze onderzoekslijn worden nieuwe onderwijsmethoden bestudeerd. Onderzocht wordt welke ervaringen studenten en docenten hebben met ‘spaced learning’, ‘peer discussion’, ‘peer feedback’ en ‘conceptual change instruction’. Ook worden de leerprestaties die voortkomen uit deze methoden met elkaar vergeleken. 

Daarnaast besteden we veel aandacht aan loopbaanoriëntatie. In de onderzoeken binnen deze lijn worden onder andere de beroepskeuzeprocessen van geneeskundestudenten in kaart gebracht. In de vervolgopleidingen wordt er met betrekking tot dit thema onderzoek gedaan naar de selectie en uitval van AIOS (Artsen In Opleiding tot Medisch Specialist).

Verhogen van leerprestaties

Het doel van deze onderzoekslijn is om de leerprestaties onder studenten te verhogen door beter onderwijs aan te bieden. Dit doen we door ons onderwijs actief, onderzoekend, samenwerkend en efficiënt in te richten. Het onderwijskundig onderzoek helpt bij het maken van de juiste keuzes en stimuleert de invoering van interventies en innovaties die passen bij de opleidingen in het LUMC. Publicaties over de onderzoeksresultaten dragen bij aan de internationale wetenschappelijke kennis over onderwijsmethoden.

Wilt u weten of evidence based education ook een meerwaarde heeft binnen uw (onderwijsinstelling) of heeft u ideeën over onderwijsvernieuwing? Op onze samenwerkingspagina kunt u zien wat onze onderzoekers en hun onderzoeksresultaten voor u kunnen betekenen. 

Arnout Jan de Beaufort

Huidig werk

Senioronderzoeker bij het Onderwijs Expertise Centrum. Begeleider van promovendi op het terrein van (curriculum)evaluatie en -innovatie, o.a. wetenschappelijke vorming en ‘de juiste persoon op de juiste plek- beroepsoriëntatie van (a.s.) geneeskunde studenten en selectie- en uitval van AIOS.

Eigen onderzoek richt zich op klinisch en diagnostisch redenen.

Expertise

Curriculum ontwikkeling en -innovatie. Onderzoekservaring in het biomedische domein en in kwalitatief onderzoek. Klinisch redenen en metacognitie.

Vragen

a.j.de_beaufort@lumc.nl

Floris van Blankenstein

Floris promoveerde in 2011 bij de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van Maastricht University. Hij onderzocht daar welke cognitieve processen leren in probleemgestuurd onderwijs bevorderen. Daarna werkte Floris zeven jaar bij het ICLON, waar hij veel cursussen gaf aan docenten, vooral op het gebied van toetsen en beoordelen. Ook deed Floris verschillende beleidsonderzoeken in opdracht van de Universiteit Leiden, onder andere naar blended learning. Verder deed hij wetenschappelijk onderzoek naar motivatie van studenten voor onderzoek doen en naar het trainen van studenten in het geven van peer feedback. Tegenwoordig werkt Floris bij het Onderwijs Expertise Centrum als senior-onderzoeker en onderwijsadviseur. Hij begeleidt verschillende promovendi in hun onderzoek en doet zelf onderzoek naar peer feedback.

Expertise

Samenwerkend leren / probleemgestuurd onderwijs, peer feedback, toetsen en beoordelen.

Vragen

f.m.van_blankenstein@lumc.nl