Educatie Zorgsector

Medisch ondersteunende opleidingen

 

Info

Roosters zijn in concept tot 7 dagen voor de uitvoering van het onderwijs. Toelichting op de in roosters gebruikte afkortingen vindt u hier. Instructies voor het koppelen van de iCal link met uw persoonlijke agenda zijn hier te vinden.

Voor vragen m.b.t. het rooster kunt u zich richten tot de opleidingscoördinator van uw opleiding. Hier vindt u de contactgegevens.


Anesthesiemedewerker (AM)
Operatieassistent (OA)
Klinisch Perfusionist (KP)
Hartfunctielaboranten (HFL)