Zaadbalkanker (testiscarcinoom)

Ons onderzoek

In het LUMC staat de patiënt centraal. Dit komt ook tot uiting in het wetenschappelijk onderzoek dat we doen. Een belangrijk doel van dit onderzoek is het verbeteren van de zorg en de toekomst voor patiënten met zaadbalkanker. We slaan daarbij de handen ineen met nationale en internationale instituten.

Patiëntgebonden onderzoek naar zaadbalkanker

De onderzoeken die we verrichten zijn heel divers. Een deel van ons onderzoek vindt in het laboratorium plaats, maar vaak vragen we ook onze patiënten of ze zelf mee willen doen. Want een groot deel van ons onderzoek naar zaadbalkanker kunnen we niet verrichten zonder de hulp van diegenen om wie het draait. Het LUMC stelt het zeer op prijs als u hiertoe bereid bent.

Als uw situatie zich ervoor leent en u voldoet aan de criteria, kunt u meedoen met dit zogeheten klinisch onderzoek. U kunt uw arts ernaar vragen, maar het behandelteam zal ook zelf de mogelijkheden met u bespreken. We informeren u uitvoerig en geven u een informatiefolder en een toestemmingsformulier mee. U krijgt altijd de tijd om thuis eerst goed na te denken over deelname. En als u meedoet met een onderzoek is dat altijd op vrijwillige basis. Dat betekent dat u er ook op ieder moment mee kunt stoppen als u dat wilt.

Onderzoek in het lab

PipetterenIn het LUMC doen we voortdurend onderzoek naar betere methoden om zaadbalkanker op te sporen en te behandelen. Daarnaast onderzoeken we welke gevolgen een behandeling voor kanker heeft op de kwaliteit van leven van de patiënt. Dit onderzoek wordt voor een belangrijk deel in het laboratorium verricht in samenwerking met andere Europese en Nederlandse medische centra.

Onze onderzoekers publiceren de resultaten van het onderzoek regelmatig in toonaangevende medische tijdschriften.

Onderzoek naar zaadbalkanker binnen de profileringsgebieden

Binnen het LUMC werken onderzoekers met verschillende specialismen samen in zogenoemde profileringsgebieden. De verschillende expertises versterken elkaar en samen komen we tot nieuwe invalshoeken. Het onderzoek naar zaadbalkanker maakt deel uit van de profileringsgebieden Cancer Pathogenesis and Therapy, Biomedical Imaging en Translational Neuroscience.

Steun ons onderzoek

Het onderzoek dat het LUMC doet naar zaadbalkanker kost veel geld. Een deel daarvan betaalt het LUMC zelf, maar voor een groot deel zijn we afhankelijk van fondsen en giften. Om onderzoek te kunnen blijven doen vragen wij uw financiële ondersteuning. Iedere donatie, zowel klein als groot, is zeer welkom.