Zaadbalkanker (testiscarcinoom)

Diagnose

Het eerste verschijnsel bij zaadbalkanker is een meestal pijnloze verharding in de zaadbal. Dit is voor uw huisarts altijd reden om u te verwijzen naar de uroloog.

Afspraak maken voor (snel)diagnose zaadbalkanker

Uw huisarts of specialist overlegt met de dienstdoende uroloog en verwijst u naar de afdeling Urologie. Wij nemen vervolgens contact met u op om een afspraak te maken. Als het vermoeden bestaat dat u zaadbalkanker heeft, kunt u altijd op dezelfde dag of op de dag daarna bij ons terecht. Op de dag van de afspraak kunt u zich melden aan de balie van de polikliniek Urologie (route 586).

Wie komt u tegen en wat kunt u verwachten?

BloedbuisjeBij uw eerste bezoek aan de polikliniek heeft u een afspraak met de uroloog. Dit is uw behandelend arts. De uroloog vraagt naar uw klachten en verricht een lichamelijk onderzoek. Soms kan de uroloog u op basis van dit onderzoek geruststellen. Als de uroloog vermoedt dat u zaadbalkanker heeft, dan volgt een echografisch onderzoek en een bloedonderzoek.

Echografisch onderzoek

Op de dag van de afspraak met de uroloog of op korte termijn daarna bezoekt u de afdeling Radiologie voor een echo. Tijdens de echo bekijkt de radioloog of de verharding in de zaadbal er uitziet als zaadbalkanker.

Bloedonderzoek

Bij het bloedonderzoek wordt onder andere bekeken of er zogenoemde tumormarkers in het bloed aanwezig zijn. Dit zijn stoffen (alfa-foetoproteïne, beta-HCG en LDH) die in een verhoogde concentratie aanwezig zijn bij zaadbalkanker.

Wat als blijkt dat u zaadbalkanker hebt?

Als het echografisch onderzoek en het bloedonderzoek wijzen op zaadbalkanker, is het nodig om de zaadbal te verwijderen. Dit gebeurt door de uroloog en heet een orchidectomie. Deze operatie vindt plaats binnen 3 dagen na de diagnose. Na de ingreep onderzoekt een patholoog onder de microscoop het weefsel dat tijdens de operatie is weggenomen. Zo kan de patholoog vaststellen welk soort zaadbalkanker u heeft.

Het verwijderen van de zaadbal maakt in principe dus nog onderdeel uit van het diagnosetraject en is het eerste onderdeel van de behandeling. Na de operatie volgt verdere diagnostiek om uiteindelijk tot een plan voor de vervolgbehandeling te kunnen komen.

Tijdens de orchidectomie bestaat de mogelijkheid een siliconen testisprothese terug te plaatsen. Uw behandelend uroloog zal dit met u bespreken. Vanwege het infectierisico kiezen de meeste mannen er niet voor dit direct te laten doen. Indien er een blijvende wens is voor de plaatsing van een testisprothese, kan dit ook altijd nog op een later moment.

CT-scan

Een laatste onderdeel van het diagnosetraject is een CT-scan. Hiermee bekijken we of er uitzaaiingen zijn in de longen of de buik.

Verwijzing naar oncoloog

Nadat de zaadbal verwijderd is, wordt u verwezen naar de oncoloog. Die zal u verder behandelen. Het kan zijn dat een uroloog in een ander ziekenhuis bij u de diagnose heeft gesteld en de zaadbal heeft verwijderd. U wordt dan naar het LUMC verwezen voor het vervolg van de behandeling bij de oncoloog.

Uitslag van het onderzoek

De uitslagen van de onderzoeken krijgt u tijdens uw bezoek aan de polikliniek van de specialisten te horen. Het pathologisch onderzoek neemt enige tijd in beslag. Binnen 2 weken komt u voor controle bij de polikliniek Urologie. Dan bespreken wij de uitslag van het pathologisch onderzoek, de CT-scan en de definitieve diagnose met u.

Vruchtbaarheid

Iedere ingreep in de zaadbal kan invloed hebben op de vruchtbaarheid. Ook de behandeling bij de oncoloog kan de vruchtbaarheid verminderen. De artsen zullen dit met u bespreken. Met de ontwikkeling van voortplantingstechnieken als kunstmatige inseminatie (KI), in vitro fertilisatie (IVF) en intro cytoplasmatische sperma injectie (ICSI) zijn de mogelijkheden om kinderen te krijgen toegenomen. Het kan zinvol zijn om zaadcellen in te vriezen voordat u een behandeling ondergaat die de vruchtbaarheid kan verminderen. U kunt deze zaadcellen dan later gebruiken. In overleg met u bekijken we of dit mogelijk en wenselijk is.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

  • Het is goed mogelijk dat u vragen heeft. Schrijft u deze van te voren op. Zo voorkomt u dat u belangrijke vragen vergeet te stellen.
  • Kom niet alleen, maar neem iemand mee om u te ondersteunen en met u mee te denken.
  • Als u naar de oncoloog wordt verwezen, neemt een apothekersassistent van het LUMC contact met u op. Deze zorgt ervoor dat we een volledig overzicht hebben van de medicatie die u gebruikt.  Wij vragen hiervoor eerst uw toestemming. 
  • Voor uw afspraak bij de oncoloog krijgt u een vragenlijst thuisgestuurd. Deze bevat aanvullende vragen, zodat de artsen zich goed kunnen voorbereiden.