Zaadbalkanker (testiscarcinoom)

Behandeling

Als bij u zaadbalkanker is vastgesteld, dan krijgt u bij ons een behandeling op maat. De behandeling is afhankelijk van de grootte van de tumor, het soort zaadbalkanker en de aanwezigheid van uitzaaiingen. Het verwijderen van de zaadbal (zie bij diagnose) is het eerste onderdeel van de behandeling. In een multidisciplinair overleg bespreken we welke behandelstappen daarna nodig zijn. Bij dit overleg zijn urologen, internist-oncologen en radiotherapeuten aanwezig. We bespreken het behandelplan uitgebreid met u en alle keuzes bij de behandeling worden in overleg met u gemaakt. Dit is belangrijk omdat de behandeling ingrijpend kan zijn.

Welke behandelingen zijn er mogelijk bij zaadbalkanker?

Nadat de uroloog de zaadbal heeft verwijderd, vindt de vervolgbehandeling plaats bij de oncoloog. Hieronder volgt een overzicht van de meest voorkomende vervolgbehandelingen bij de verschillende vormen van zaadbalkanker.

Non-seminoom zonder uitzaaiingen

  • Regelmatig controles met bloedafnames, lichamelijk onderzoek en CT-scans.

Seminoom zonder uitzaaiingen

  • Regelmatig controles met bloedafnames, lichamelijk onderzoek en CT-scans.
  • Soms is eenmalig chemotherapie (carboplatin) noodzakelijk om de kans op latere uitzaaiingen te verkleinen. Deze medicatie krijgt u tijdens een dagopname toegediend.

Non-seminoom met uitzaaiingen

  • Chemotherapie die bestaat uit drie tot vier kuren. Hierbij wordt u steeds één week opgenomen met enkele dagopnames tussendoor. De kuren worden één keer in de drie weken gegeven.

Seminoom met uitzaaiingen

  • Chemotherapie die bestaat uit drie tot vier kuren. Hierbij wordt u steeds één week opgenomen met enkele dagopnames tussendoor. De kuren worden één keer in de drie weken gegeven.
  • Radiotherapie (bestraling)

Hoe kunt u zich voorbereiden?

  • Alle onderdelen van de behandeling kunnen ingrijpend zijn. Daarom is het goed als u zich oriënteert. Wat houdt de ziekte in? Wat zijn de behandelmogelijkheden? U kunt erover lezen en praten met uw familie en vrienden.
  • Vragen kunt u altijd stellen in het gesprek met uw behandelaar. U kunt ook bellen met de polikliniek Urologie, tel. 071-526 23 04 of de polikliniek Medische Oncologie tel. 071-526 35 23.
  • Als chemotherapie nodig is, krijgt u hier van te voren schriftelijke informatie over van uw arts. U krijgt ook een vragenlijst die dient als voorbereiding op het voorlichtingsgesprek met de oncologisch verpleegkundige. Dit gesprek vindt plaats tussen uw afspraak met de oncoloog en de opname voor het toedienen van de chemotherapie.

Wat is de prognose bij zaadbalkanker?

Meer dan 90% van de patiënten geneest van zaadbalkanker. De behandeling kan echter wel gevolgen hebben, zoals vermoeidheid, onvruchtbaarheid, angst dat de ziekte terugkomt of ontevredenheid over uw lichaam. Deze gevolgen kunnen invloed hebben op de kwaliteit van uw leven. Toch blijkt uit onderzoek dat 75% van de patiënten die genezen zijn van zaadbalkanker, tevreden is over de kwaliteit van hun leven. Ze hebben weinig last van lichamelijke, psychische en sociale problemen.

Mannen die een kinderwens hebben, kunnen voor de behandeling hun zaad laten invriezen bij de fertiliteitsarts. Dit kan een oplossing zijn als de chemotherapie of de ingreep aan de zaadbal tot gevolg heeft dat u onvruchtbaar wordt.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Het LUMC is niet alleen een centrum van geavanceerde medische zorg, maar ook van geavanceerd medisch onderzoek. Wij doen regelmatig wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van zaadbalkanker. Afhankelijk van uw situatie kan de uroloog of oncoloog u vragen hieraan mee te doen. U mag hier ook altijd zelf naar informeren.  

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek gebeurt altijd op vrijwillige basis. Dat betekent dat u er ook op ieder moment mee kunt stoppen. Dit heeft uiteraard geen enkel gevolg voor uw verdere behandeling.