Behandelrichtlijnen wekedelentumor in/achter de buikholte

Onderstaande informatie is met name bestemd voor zorgprofessionals. Patiënteninformatie over bot- en wekedelentumoren vindt u op de website van het LUMC Oncologiecentrum.

Sommige wekedelentumoren komen voor in of achter de buikholte en kunnen ongemerkt vrij groot worden.

In de buikholte (intraperitoneaal) zijn dat meestal gastro-intestinale stromacel tumoren (GIST), maar ook andere kunnen voorkomen zoals bijvoorbeeld desmoidtumoren.
De GIST tumoren vinden hun oorsprong in de wand van de maag of darmen. Op basis van een CT-scan kan vaak al beoordeeld worden of het gezwel zinvol kan worden verwijderd. Indien goed verwijderbaar vindt een operatie plaats. Indien er twijfel is of de tumor goed verwijderd kan worden, vindt eerst behandeling met medicijnen plaats.

Achter de buikholte (retroperitoneaal) kunnen gezwellen ontstaan die hun oorsprong vinden in het vet en de spieren. Deze worden dan liposarcomen (uitgaande van vet) of leiomyosarcomen (uitgaande van de spieren) genoemd. Op basis van een CT-scan kan vaak al beoordeeld worden of het gezwel zinvol kan worden verwijderd. Soms wordt verwijdering vooraf gegaan door radiotherapie.