Slokdarmkanker

Verwijzers

Informatie voor verwijzers naar de polikliniek voor slokdarm- en maagtumoren.

Verwijzen

Wilt u een patiënt met slokdarmkanker naar ons verwijzen? Dan hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

  • patiëntgegevens (NAW gegevens, telefoonnummer waarop patiënt bereikt kan worden, BSN);
  • verwijsbrief incl. de verslagen van de verrichte onderzoeken/laboratoriumuitslagen;
  • gastroscopie-verslagen;
  • PA-uitslagen;
  • endografische echografie (EUS)-verslag (indien dit onderzoek kan worden verricht in het verwijzend centrum);
  • CT-scan met intraveneus contrast (Op cd-rom. Kijk voor het actuele CT scan protocol hier);
  • PET-CT scan (op cd-rom).

U kunt de verwijsgegevens sturen naar:

LUMC
Polikliniek maag-darm-leverziekten, B4-R
Postbus 9600
2300 RC Leiden
Faxnummer: 071 - 526 6513

Voor het afleveren van de cd-rom met beeldvormende onderzoeken is het postadres: B4, kamer 124, route 47.

In verband met de benodigde voorbereidingstijd, stellen wij het op prijs als de verwijsbrief via de fax naar ons gestuurd wordt. De beeldvormende onderzoeken (op cd-rom) dienen uiterlijk dinsdag om 12.00 uur te zijn afgeleverd op bovengenoemd postadres.

Binnenkort vindt u hier een digitaal aanmeldformulier en de mogelijkheid om beeldmateriaal digitaal te versturen.

Mogelijkheden en overleg

De behandeling van patiënten met slokdarmkanker gebeurt altijd in overleg met het verwijzend centrum. Dat houdt in dat eventuele aanvullende onderzoeken en voorbehandeling (zoals  neo-adjuvante chemoradiatie) in veel gevallen plaats kan vinden in het verwijzend centrum, mits het centrum over de benodigde faciliteiten beschikt.

Ook zijn wij graag bereid tot het verlenen van een second opinion.

Voor overleg kunt u ons bereiken op telefoonnummer 071 - 526 3575 of via de telefoondienst van het LUMC (071 - 526 9111, vragen naar polikliniek maag-darm-leverziekten).

Over de polikliniek

De Polikliniek voor Slokdarm- en Maagtumoren is een multidisciplinaire polikliniek voor patiënten met slokdarm- of maagkanker. Patiënten die naar deze polikliniek worden verwezen, worden besproken in een multidisciplinair team (bestaande uit een oncologisch chirurg gespecialiseerd in de slokdarm-/maagchirurgie, een internist-oncoloog, een radiotherapeut-oncoloog, een maagdarmleverarts, een patholoog, een radioloog en een nucleair geneeskundige). Het behandeladvies (of soms advies tot verdere analyse) dat bij het multidisciplinair overleg is gegeven, wordt vervolgens door het behandelteam met de patiënt besproken op de polikliniek en in overleg met verwijzer en patiënt in het LUMC of (deels) in het verwijscentrum uitgevoerd.

Ons multidisciplinair overleg vindt plaats op donderdagochtend. Aansluitend zien wij vanaf 11.00 uur de patiënten op de polikliniek. Patiënten ouder dan 70 jaar, of op indicatie vanaf 60 jaar, worden direct aansluitend aan dit consult gezien voor een korte geriatrische screening door de specialistisch verpleegkundige van de interne-ouderengeneeskunde.

Indien wij op uiterlijk dinsdag om 12.00 uur over alle verwijsgegevens (inclusief cd-rom met beeldvormende onderzoeken) beschikken, zal de patiënt voor de donderdag in diezelfde week worden opgeroepen en anders de daaropvolgende donderdag.