Slokdarmkanker

Nazorg

Na uw behandeling blijft u bij ons op controle komen. Onze nazorg is erop gericht de bijwerkingen en gevolgen van de behandeling zoveel mogelijk te beperken. Wij helpen u bij het verwerken van uw ziekte, en bij het herstel.  

Welke nazorg kunnen wij bieden?

Na uw behandeling blijft u in principe 5 jaar bij ons onder controle. U komt regelmatig bij ons op het spreekuur; de eerste periode elke 4 tot 6 weken, daarna minder vaak.

Na een operatie

Het verwijderen van de slokdarm en (eventueel) een deel van de maag is een ingrijpende operatie. Er zijn een aantal specifieke klachten waar u mee te maken kunt krijgen, zoals vitamine B12-tekort en dumping (klachten doordat eten en drinken sneller in de dunne darm terechtkomt). Wij zullen u helpen hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Zo zal onze diëtist u begeleiden bij het vinden van een aangepast eetpatroon. Op de website kanker.nl leest u meer informatie over het herstelproces bij een buismaag.

Begeleiding

Het krijgen van kanker en het ondergaan van een behandeling kunnen ingrijpend zijn. De oncologisch maatschappelijk werkers van het LUMC kunnen u helpen zaken rondom de ziekte en behandeling te verwerken.

Het kan prettig zijn om in contact te komen met lotgenoten, om te horen hoe zij een behandeling hebben ervaren. Dit kan via de patiëntenvereniging Stichting Patiënten Kanker Spijsverteringskanaal.

Waar moet u op letten na de behandeling?

Een behandeling voor slokdarmkanker brengt bijwerkingen met zich mee. Sommige verwacht, andere onverwacht. Let goed op bijwerkingen en bespreek ze met uw arts.

Hoe kunt u ons bereiken?

Loopt u na uw behandeling tegen problemen aan? Geef dit aan bij de nacontroles, of eerder als ze urgent zijn. Bel dan met de polikliniek van uw behandelaar. Het telefoonnummer vindt u op uw afspraakkaart. Krijgt u buiten kantooruren last van acute problemen? Dan kunt u zich melden bij de Spoedeisende Hulp van het LUMC.