Slokdarmkanker

Diagnose

Als er een vermoeden bestaat dat u slokdarmkanker hebt, dan kunt u bij het LUMC terecht voor sneldiagnose. Ons sneldiagnosetraject geeft u in korte tijd duidelijkheid of u slokdarmkanker hebt. Is de diagnose slokdarmkanker al gesteld in het LUMC of een ander ziekenhuis? Dan kunt u naar ons worden doorverwezen voor verder onderzoek en behandeling.

Sneldiagnose slokdarmkanker bij verwijzing door uw huisarts

Uw huisarts of uw arts uit een ander ziekenhuis verwijst u door naar het LUMC. Bent u naar ons doorverwezen voor sneldiagnose? Dan wordt u binnen een werkdag na de verwijzing door een van onze verpleegkundig specialisten gebeld om een afspraak te maken.

Wat kunt u verwachten van de sneldiagnose slokdarmkanker?

Bent u doorverwezen voor sneldiagnose? Dan hebt u eerst een uitgebreid intakegesprek met één van onze verpleegkundig specialisten. Tijdens het intakegesprek kunt u het volgende verwachten:

  • De verpleegkundig specialist vraagt naar uw klachten, uw medische voorgeschiedenis en uw medicijngebruik.
  • Afhankelijk van uw gezondheidssituatie wordt er een gastroscopie gepland. Dit onderzoek vindt binnen 2 werkdagen plaats. De verpleegkundig specialist legt uit wat een gastroscopie is en hoe u zich hierop voorbereidt.

Gastroscopie en eventueel vervolgonderzoek

Bij een gastroscopie kijkt de arts met behulp van een scoop (een flexibele slang met een camera) in de slokdarm, maag en dunne darm. Als er bij een scopie verdenking is op slokdarmkanker, worden er biopten (stukjes weefsel) genomen van de afwijking om de diagnose te bevestigen. Overigens worden er vaak ook biopten afgenomen als er een goedaardige afwijking, zoals bijvoorbeeld een ontsteking, gezien wordt. Als er bij de gastroscopie verdenking is op slokdarmkanker, is vervolgonderzoek nodig om de ziekte verder in kaart te kunnen brengen. Dit is van belang om te bepalen wat de beste behandeling voor u is. Niet elk vervolgonderzoek is altijd nodig. Mogelijke onderzoeken zijn:

  • CT-scan van borst en buik;
  • Echo van de hals;
  • Endo-echo-onderzoek van de slokdarm (hierbij wordt er met een echoscoop gekeken in de slokdarm);
  • PET-scan.

Uitslag van het onderzoek

Direct na de gastroscopie krijgt u de voorlopige uitslag van de arts die het onderzoek heeft uitgevoerd. Als er na de gastroscopie verdenking is op slokdarmkanker, zal de arts dit met u bespreken. Als er geen slokdarmkanker is geconstateerd, komt u nog eenmaal terug bij een maag,- darm,- en leverarts voor de definitieve uitslag. Daarna wordt u terugverwezen naar uw huisarts.

Als er weefsel is afgenomen, wordt dit onderzocht door de patholoog. De uitslag van dit onderzoek is meestal na 7 tot 10 werkdagen bekend. U hebt daarna een afspraak bij de maag,- darm,- en leverarts die de definitieve uitslag met u bespreekt.

Wie komt u tegen?

De sneldiagnose naar slokdarmkanker gebeurt door een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit maag-, darm-, leverartsen, verpleegkundig specialisten, endoscopie-verpleegkundigen, pathologen en een medisch secretariaat. 

Als de diagnose slokdarmkanker al is gesteld

Is de diagnose slokdarmkanker gesteld in een ander ziekenhuis en bent u naar ons doorverwezen? Dan bespreken wij uw situatie eerst in ons wekelijks multidisciplinair overleg. Op diezelfde dag hebt u een afspraak op de polikliniek van het LUMC. Wij bellen u om die afspraak te maken.

In een multidisciplinair overleg zijn artsen met verschillende specialisaties aanwezig: een oncologisch chirurg, een radiotherapeut-oncoloog (bestralingsarts), een internist-oncoloog, een maag-darm-leverarts, een patholoog, een nucleair geneeskundige, een radioloog en een internist-ouderengeneeskunde. Zij bespreken of er nog verder onderzoek nodig is, en wat de behandelingsmogelijkheden zijn.

Bespreken eventueel onderzoek of behandelplan

Het team van behandelende artsen bespreekt met u wat de diagnose is, of er meer onderzoek nodig is en wat de mogelijke behandelingen zijn. Dat doen wij op een multidisciplinaire polikliniek waar artsen met verschillende specialisaties aanwezig zijn. De uitgebreidheid van de slokdarmkanker, uw conditie en uw eigen wensen en verwachtingen worden allemaal meegenomen bij het vaststellen van het behandelplan.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

  • Het is goed mogelijk dat u vragen hebt. Schrijft u deze op, zodat u ze niet vergeet.
  • Kom niet alleen, maar neem iemand mee om u te ondersteunen en met u mee te denken.
  • Neem een recente medicatielijst mee, zodat de arts precies weet welke medicijnen u gebruikt.