Slokdarmkanker

Behandeling

Als bij u slokdarmkanker is vastgesteld, dan zoeken we direct naar een behandeling die het beste bij u past. U wordt bij ons behandeld door een multidisciplinair team dat bestaat uit een oncologisch chirurg, een radiotherapeut-oncoloog (bestralingsarts), een internist-oncoloog en een maag-darm-leverarts.

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

Er zijn meerdere behandelmogelijkheden bij slokdarmkanker. De meest toegepaste behandelingen zijn:

  • een operatie;
  • chemotherapie;
  • bestraling;
  • een combinatie bovenstaande behandelingen;
  • plaatsing van een buisje (stent) in de slokdarm.

Een behandeling kan gericht zijn op genezing, maar ook op het remmen van de ziekte. Is genezing het doel, dan heet dit een curatieve behandeling. Als een tumor beperkt is tot de slijmvlieslaag van de slokdarm, dan kan een curatieve behandeling bestaan uit het plaatselijk verwijderen van het slijmvlies met de tumor.

Meestal zijn slokdarmkankertumoren hiervoor echter te groot. In dat geval is de standaardbehandeling een operatie, die gedurende 5 tot 6 weken wordt voorafgegaan door een combinatie van bestraling en chemotherapie (chemoradiatie). Soms wordt er alleen chemoradiatie gegeven, zonder dat dit gevolgd wordt door een operatie. Bijvoorbeeld omdat iemand niet geopereerd kan of wil worden. Het kan ook zijn dat de tumor hoog in de slokdarm zit; in die gevallen is gebleken dat chemoradiatie zonder operatie de beste behandeling is.

Soms kan een deel van de behandeling worden gegeven in het verwijzend ziekenhuis. De operatie vindt altijd plaats in het LUMC.

Operatie

De operatie wordt uitgevoerd door de oncologisch chirurg van de afdeling Heelkunde. Tijdens de operatie wordt de slokdarmtumor met de omliggende lymfeklieren verwijderd. Afhankelijk van de plaats en de grootte van de tumor moet soms ook de hele slokdarm en de overgang van de slokdarm naar de maag worden weggehaald. Van de maag die overblijft wordt door de chirurg een soort buis gemaakt die als slokdarm gaat werken (een buismaag). 

In sommige gevallen kan de operatie minimaal invasief worden uitgevoerd (een kijkoperatie of laparoscopie). In dat geval wordt er een veel kleinere incisie (snede) gemaakt, waardoor de operatiewond kleiner is en sneller herstelt.

Palliatieve behandeling

Is genezing niet (meer) mogelijk, dan kunt u een palliatieve behandeling krijgen. Een palliatieve behandeling is gericht op het remmen van de ziekte en/of het behandelen van of voorkomen van klachten. De behandeling kan bestaan uit chemotherapie (soms in combinatie met aanvullende tumor remmende therapie), bestraling (inwendig of uitwendig) of het plaatsen van een buisje dat de slokdarm open houdt (een stent).

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Het horen van de diagnose slokdarmkanker en het ondergaan van de behandeling kunnen zeer ingrijpend zijn. We zullen u zo goed mogelijk begeleiden en voorlichten. Neem bij uw bezoeken aan het ziekenhuis ook altijd iemand mee om u te ondersteunen en met u mee te denken.

Rookt u? Dan zullen wij u met klem adviseren te stoppen met roken. Dit vermindert de kans op complicaties, ook als u kort voor de behandeling stopt.

Wat is de prognose?

Slokdarmkanker geeft in het begin weinig of geen klachten. De ziekte wordt daarom vaak pas laat ontdekt. Hierdoor is een curatieve behandeling (gericht op genezing) vaak niet meer mogelijk. Van de patiënten die wel een curatieve behandeling kunnen ondergaan, is na 5 jaar ongeveer 50% nog in leven. Van de patiënten die geen curatieve behandeling meer kunnen krijgen, is na 5 jaar ongeveer 10% nog in leven. Kenmerken van de tumor en uw persoonlijke omstandigheden zijn van invloed op uw persoonlijke prognose. Wat u zelf kunt verwachten, kunt u het beste met uw behandelend arts bespreken.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Het LUMC doet veel wetenschappelijk onderzoek naar slokdarmkanker. We hebben een biobank, waar we weefsels opslaan voor onderzoek. We doen onderzoek in ons laboratorium en we bestuderen de effecten van nieuwe behandelmethoden. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld hoe we chemotherapie en bestraling nog effectiever in kunnen zetten bij de behandeling van slokdarmkanker. U kunt gevraagd worden om mee te doen aan ons onderzoek.