Schildklierkanker (schildkliercarcinoom)

Ons onderzoek

De medisch specialisten en wetenschappers van het LUMC zijn voortdurend op zoek naar nog betere diagnosetechnieken en behandelmethodes voor schildkliercarcinoom. Via wetenschappelijk onderzoek verbreden we de kennis van schildkliercarcinoom en werken we continu aan een nog betere zorg en toekomst voor patiënten met een schildklierkanker. Wij richten ons daarbij ook op de kwaliteit van leven en op de vraag hoe we die kwaliteit het beste kunnen verhogen (Value Based Health Care).

Patiëntgebonden onderzoek

De onderzoeken die we in het LUMC verrichten naar schildkliercarcinoom zijn heel divers. Soms vindt een onderzoek uitsluitend in het laboratorium plaats en soms vragen we onze patiënten of ze mee willen doen aan een onderzoek naar een betere behandeling. Zeker studies bij mensen om wie het gaat, leveren vaak betrouwbare kennis op. We stellen het daarom zeer op prijs als u bereid bent om mee te werken aan een onderzoek. 

Gebruik van nieuwe geneesmiddelen

Als patiënt hebt u er ook profijt van dat bij ons de nieuwste geneesmiddelen worden getest. Als de standaardmedicijnen bij u onvoldoende werken, kan een experimenteel middel mogelijk effect hebben. Deze middelen worden in studieverband aangeboden. Als uw situatie zich ervoor leent en u voldoet aan de criteria, kunt u meedoen met deze clinical trials. U kunt uw arts ernaar vragen, maar het behandelteam zal ook zelf de behandelmogelijkheden met u bespreken.

Onderzoek naar schildklierkanker binnen de profileringsgebieden

Het LUMC heeft 7 profileringsgebieden: medische onderzoeksgebieden waarin het voorop wil lopen. Schildkliercarcinoom behoort tot het profileringsgebieden Cancer Pathogenesis and Therapy. Ook In een profileringsgebied werken meerdere specialismen met elkaar samen. Juist deze intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines leidt vaak tot nieuwe inzichten. 

De studies die we in het LUMC doen naar schildkliercarcinoom, wisselen regelmatig. Studies die open zijn voor deelname worden besproken.