Schildklierkanker (schildkliercarcinoom)

Ons onderzoek

Via wetenschappelijk onderzoek verbreden we de kennis van schildklierkanker en werken we continu aan nog betere zorg en een betere toekomst voor mensen met deze vorm van kanker. We richten ons daarbij ook op de kwaliteit van leven en op de vraag hoe we die kwaliteit het beste kunnen verhogen. Dat noemen we Value Based Health Care.

Patiëntgebonden onderzoek naar schildklierkanker

In het LUMC verrichten we verschillende soorten onderzoek naar schildklierkanker. Soms vindt onderzoek uitsluitend in het laboratorium plaats, soms vragen we onze patiënten of ze mee willen doen. Onderzoek bij patiënten levert vaak betrouwbare kennis op. We stellen het daarom zeer op prijs als u bereid bent om mee te werken aan een onderzoek.

De studies die in het LUMC worden uitgevoerd, wisselen regelmatig. De studies die open staan voor deelname van patiënten, worden met u besproken. En als u meedoet met een onderzoek is dat altijd op vrijwillige basis. Dat betekent dat u er ook op ieder moment mee kunt stoppen als u dat wilt.

Nieuwe geneesmiddelen

In het LUMC testen we de nieuwste geneesmiddelen voor schildklierkanker. Daar kunt u als patiënt profijt van hebben. Als de standaardmedicijnen bij u onvoldoende werken, kan een experimenteel middel meer effect hebben. Deze middelen worden in studieverband aangeboden. Als uw situatie zich ervoor leent en als u voldoet aan de criteria, kunt u aan zo’n studie meedoen. U kunt uw arts ernaar vragen, maar het behandelteam zal ook zelf alle behandelmogelijkheden met u bespreken.

Onderzoek naar schildklierkanker binnen de profileringsgebieden

Binnen het LUMC werken onderzoekers van verschillende specialismen samen in zogenoemde profileringsgebieden. De verschillende expertises versterken elkaar en samen komen we tot nieuwe invalshoeken. Het onderzoek naar schildklierkanker hoort bij het profileringsgebied Cancer Pathogenesis and Therapy.