Schildklierkanker (schildkliercarcinoom)

Diagnose

Het eerste verschijnsel bij schildklierkanker is meestal een knobbel (nodus) in de hals. Het kan zijn dat u die zelf heeft ontdekt. Soms wordt ook bij toeval – in het kader van een ander onderzoek – een knobbel in de schildklier ontdekt. In de meeste gevallen hebben de patiënten geen klachten van schildklierkanker (behalve soms hinder van de knobbel). Sommige klachten wijzen wel in de richting van schildklierkanker, bijvoorbeeld snelle groei van de knobbel, heesheid van de stem, of lymfkliervergroting in de hals.

Het belangrijkste onderzoek om vast te stellen of de knobbel wel of geen kanker is, is een punctie, waarbij met een dunne naald cellen uit de knobbel worden opgezogen, die vervolgens worden onderzocht door de patholoog. Het merendeel van de puncties wordt met behulp van echografie verricht. Een knobbel in de schildklier is dus vrijwel altijd een reden voor doorverwijzing naar de specialist. 

Afspraak maken voor (snel)diagnose

Uw huisarts of een andere specialist verwijst u door naar het Centrum Endocriene Tumoren (CETL) van het LUMC als er knobbel in de schildklier gevonden is of reeds (elders) is vastgesteld dat u schildklierkanker heeft. Voor het maken van de afspraak stuurt uw verwijzer de verwijsbrief naar het LUMC. U ontvangt schriftelijk bericht van ons wanneer u langs kunt komen voor een eerste gesprek en eventueel aanvullende onderzoeken. Op de onderzoeksdag zelf kunt u zich melden aan de balie van de polikliniek Endocrinologie van het LUMC (routenummer 27).

Wie komt u tegen en wat staat u te wachten? (lengte afhankelijk van proces)

Uw hoofdbehandelaar is een internist-endocrinoloog, of een internist-endocrinoloog in opleiding. In een later stadium kunt u ook andere medisch specialisten treffen, zoals een chirurg van de sectie Endocriene chirurgie, een radioloog, een nucleair geneeskundige, of een oncoloog of radiotherapeut.

  • Op de afgesproken dag en/of op korte termijn erna verrichten we, afhankelijk van welke informatie we reeds in ons bezit hebben, een aanvullend bloedonderzoek. We kijken naar o.a. de hoeveelheid schildklierhormoon in uw bloed.
  • Als er nog geen diagnose is verricht zal er meestal eerst een echogeleide cytologische punctie plaats vinden. 

Tijdens het eerste gesprek zal uw behandelaar alle beschikbare informatie en uitslagen met u doornemen, extra vragen stellen aangaande uw gezondheid en een lichamelijk onderzoek verrichten. Als de diagnose elders reeds gesteld is beoordeelt uw behandelaar in eerste instantie of de diagnose juist is, en of de aandoening beperkt is tot de schildklier of uitgezaaid is. Dit is van belang voor de aard van de behandeling. In de meeste gevallen zullen we de LUMC patholoog vragen de diagnose te bevestigen.

Uitslag van het onderzoek

Het behandelplan wordt vastgesteld in een multidisciplinaire bespreking. Deze bespreking vindt plaats als alle informatie en uitslagen bekend zijn. U krijgt alle uitslagen en het behandelplan te horen op de polikliniek van uw hoofdbehandelaar binnen een week na het multidisciplinaire overleg. Hier is uitgebreid ruimte om uw vragen te bespreken. 

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Het is goed mogelijk dat u vragen hebt. Schrijf deze op, zodat u ze niet vergeet.

Waar u nog rekening mee kunt houden 

Uw behandelend arts kan een arts- in opleiding- tot specialist zijn. Dit heet een AIOS. Een AIOS is een arts die in opleiding is tot internist-endocrinoloog. De internist in opleiding zal uw behandeling altijd bespreken met een van de internisten-endocrinologen van het behandelteam.