Schildklierkanker (schildkliercarcinoom)

Diagnose

Het eerste verschijnsel bij schildklierkanker is meestal een knobbel (nodus) in de hals. Het kan zijn dat u die zelf ontdekt. Soms wordt bij toeval, zoals bij een ander onderzoek, een knobbel in de schildklier gevonden. De knobbel kan goed of kwaadaardig zijn. Als de knobbel kwaadaardig is, is sprake van schildklierkanker. Een knobbel in de schildklier is vrijwel altijd reden voor verwijzing naar een specialist. In het LUMC kunnen we vaststellen of er sprake is van kanker. U kunt snel bij ons terecht, zodat u snel duidelijkheid hebt over uw gezondheid.

Afspraak maken voor diagnose schildklierkanker

Als u een knobbel in de schildklier hebt, of als elders is vastgesteld dat u schildklierkanker hebt, verwijst uw huisarts of specialist u naar het LUMC. U kunt terecht bij ons Centrum Endocriene Tumoren (CETL). Om een afspraak te maken, stuurt uw verwijzer of uzelf de verwijsbrief naar het LUMC. Wij laten u vervolgens per brief weten wanneer u langs kunt komen voor het eerste gesprek en de onderzoeken.

Op de dag van de afspraak kunt u zich melden aan de balie van de polikliniek Endocrinologie van het LUMC (route 25).

Wie komt u tegen en wat kunt u verwachten?

Uw hoofdbehandelaar is een internist-endocrinoloog of een internist-endocrinoloog in opleiding. In een later stadium kunt u ook andere medisch specialisten treffen, zoals een chirurg van de afdeling Endocriene chirurgie, een radioloog, een nucleair geneeskundige, een oncoloog of een radiotherapeut.

Het onderzoek

Op de dag van uw eerste afspraak of op korte termijn daarna verrichten we een aantal onderzoeken. Welke onderzoeken u ondergaat, is afhankelijk van de informatie die we al in ons bezit hebben.

  • Echogeleide cytologische punctie: Om vast te stellen of de knobbel wel of geen kanker is, moet een punctie gedaan worden. Hierbij zuigen we met een dunne naald cellen uit de knobbel. De patholoog onderzoekt deze cellen. Als nog geen diagnose gesteld is, zullen we dit onderzoek in het LUMC uitvoeren. Dat gebeurt met hulp van echografie.
  • Aanvullend bloedonderzoek: Hierbij kijken we onder meer naar de hoeveelheid schildklierhormoon in uw bloed.

Tijdens het eerste gesprek in het LUMC neemt uw behandelend arts alle beschikbare informatie en eerdere uitslagen met u door. Hij of zij stelt extra vragen over uw gezondheid en verricht een lichamelijk onderzoek.

Als de diagnose schildklierkanker al gesteld is in een ander ziekenhuis, beoordeelt uw behandelend arts of de diagnose juist is. Ook bekijkt hij of zij of de tumor alleen in de schildklier zit of is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam. Dit is van belang voor de behandeling. 

In de meeste gevallen vragen we de patholoog in het LUMC om het onderzoeksmateriaal uit een ander ziekenhuis opnieuw te bekijken. Zo kunnen we de diagnose bevestigen.

Uitslag van het onderzoek

Uw behandelplan stellen we op in een multidisciplinaire bespreking. Deze bespreking vindt plaats na uw bezoek aan de polikliniek en nadat alle noodzakelijke onderzoeken zijn gedaan.

Binnen een week na de multidisciplinaire bespreking heeft u een afspraak met uw behandelend arts. Hij of zij bespreekt alle uitslagen en de behandelmogelijkheden met u. Tijdens dit gesprek krijgt u alle ruimte om vragen te stellen.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

  • Het is goed mogelijk dat u vragen heeft. Schrijft u deze van te voren op. Zo voorkomt u dat u belangrijke vragen vergeet te stellen.
  • Kom niet alleen, maar neem iemand mee om u te ondersteunen en met u mee te denken.

Waar u nog rekening mee kunt houden

Uw behandelend arts kan een arts in opleiding tot specialist zijn. Dit heet een aios. Een aios is een basisarts die in opleiding is, bijvoorbeeld tot internist-endocrinoloog. De internist-endocrinoloog in opleiding zal uw behandeling altijd bespreken met een van de internist-endocrinologen van het behandelteam.