Schaamlipkanker (vulvacarcinoom)

Ons onderzoek

Onze gynaecologen en onderzoekers doen al vele jaren onderzoek naar schaamlipkanker. We publiceren jaarlijks meerdere wetenschappelijke artikelen over schaamlipkanker in internationale wetenschappelijke tijdschriften. Ons doel: de behandeling van schaamlipkanker verbeteren zodat we u de beste zorg kunnen bieden.

Waar doen we onderzoek naar?

In het LUMC lopen op dit moment meerdere patiëntgebonden onderzoeken naar schaamlipkanker:

  • GROINSS-V II studie. Bij patiënten met een bepaald type uitzaaiing in een lymfklier in de lies wordt onderzocht of bestraling als vervolgbehandeling even effectief is als een uitgebreide operatie in de lies.
  • MAMBO- studie. Bij patiënten met schaamlipkanker die behandeld zijn met een liesklierdissectie wordt gekeken wat het effect is van het verwijderen van de drains op de vijfde dag na de operatie.
  • Onderzoek naar nieuwe beeldvormende technieken voor de opsporing van de poortwachtklier bij schaamlipkanker. Naast een radioactieve stof wordt er een blauwe stof of een fluorescerende stof rondom de tumor ingebracht. Op deze manier leren welke combinatie van kleurstoffen het beste in staat is om de poortwachtklier zichtbaar te maken. Onderzoek naar de effecten van schaamlipkanker op de kwaliteit van leven en de seksualiteit.
  • Onderzoek met  verschillende medicijnen  voor de behandeling van dVIN. 

Daarnaast doen wij in nauwe samenwerking met de afdeling Pathologie en Klinische Oncologie onderzoek naar:

  • de genetische aspecten van schaamlipkanker;
  • zeldzame vormen van schaamlipkanker;
  • de relatie tussen schaamlipkanker en het immuunsysteem.

Veel van ons onderzoek is mogelijk dankzij bijdragen en subsidies. Zo ontving gynaecoloog-oncoloog Mariëtte van Poelgeest onlangs een grote subsidie van het KWF voor onderzoek naar schaamlipkanker.

Onderzoek naar baarmoederkanker binnen de profileringsgebieden

Het LUMC heeft 7 profileringsgebieden: medische onderzoeksgebieden waarin het voorop wil lopen. Het onderzoek naar schaamlipkanker maakt onderdeel uit van de profileringsgebieden Cancer Pathogenesis and Therapy en Biomedical Imaging. In een profileringsgebied werken meerdere specialismen met elkaar samen. Juist deze intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines leidt vaak tot nieuwe inzichten.