Prostaatkanker

Nazorg

Na uw behandeling voor prostaatkanker kunt u te maken krijgen met verschillende vormen van nazorg. Dit is afhankelijk van het type behandeling dat u hebt ondergaan.

Welke nazorg bieden wij bij prostaatkanker?

Het krijgen van kanker en het ondergaan van een behandeling kan ingrijpend zijn. De oncologisch maatschappelijk werkers van het LUMC kunnen u helpen zaken rondom de ziekte en behandeling te verwerken. 

Plasklachten en/of urine verlies kunnen problemen geven na een behandeling van prostaatkanker. De uroloog in het LUMC kan u behandeling geven voor deze problemen. Naast medicijnen voeren we ook verschillende operaties uit om het urineverlies door drukverhoging (stress urine incontinentie) te verhelpen. 

Onder andere een Advance XP male sling, Virtue male sling en een AMS800 sfincterprothese (zie ook Urine incontinentie bij mannen).

Seksuele problemen en erectiestoornissen kunnen ook voorkomen na behandeling van prostaatkanker. Praat hierover met uw behandelaar. Bij wens tot behandeling kunt u in gesprek gaan op de polikliniek urologie. (zie verder erectiestoornissen).

Na een operatie

Na een operatie blijft u onder controle op de polikliniek. U ziet de uroloog zo vaak als nodig is. Hij of zij kan een beroep doen op bijvoorbeeld een incontinentieverpleegkundige en een bekkenfysiotherapeut. U kunt ook op controle gaan in het ziekenhuis dat u naar ons verwezen heeft.

Na inwendige bestraling (brachytherapie)

Als er bij u jodiumzaadjes zijn ingebracht dan komt u een maand later terug voor controle van de implantatie. De radiotherapeut maakt een röntgenfoto en een CT-scan om de implantatie te controleren. In de meeste gevallen bezoekt u daarna eenmaal per 3 maanden de polikliniek. Als alles goed gaat, wordt het aantal controles vanaf 1 jaar na behandeling geleidelijk minder. Bij iedere controle wordt gewoonlijk de hoeveelheid prostaatspecifiek antigeen (PSA) in uw bloed bepaald.

Na uitwendige bestraling

Na uitwendige bestraling krijgt u een oproep voor een controleafspraak bij afwisselend de uroloog en de radiotherapeut in het LUMC. Dit is gewoonlijk 3 tot 6 weken na de laatste bestraling. Op dat moment zijn de acute bijwerkingen van de bestraling meestal grotendeels voorbij. Uw radiotherapeut bekijkt samen met de uroloog wat het effect van de behandeling is. Zij vragen of u last hebt van bijwerkingen en bespreken met u het plan voor verdere controles. Gewoonlijk komt u hierna iedere 3 maanden op de polikliniek voor controle. Als alles goed gaat, wordt het aantal controles vanaf 1 jaar na behandeling geleidelijk minder. Bij iedere controle meten we gewoonlijk de hoeveelheid prostaatspecifiek antigeen (PSA) in uw bloed.

Na behandeling met medicijnen of hormonen 

Bent u behandeld met medicijnen of hormonen, dan blijft u onder controle in het LUMC. U wordt zo vaak als nodig gezien door de medisch oncoloog of de uroloog.

Waar moet u op letten na de behandeling?

Een behandeling voor prostaatkanker brengt bijwerkingen met zich mee. Sommige verwacht, andere onverwacht. Let goed op bijwerkingen en bespreek ze met uw arts. Ook is het goed als u alert bent op zaken als pijn, koorts en zwellingen. Mochten deze zaken zich voordoen, dan kunt u dit aangeven bij nacontroles, of eerder als ze urgent zijn. Bel dan met: 

  • de polikliniek Urologie (indien u een prostatectomie of brachytherapie hebt ondergaan): 071 - 526 23 04 (maandag t/m donderdag bereikbaar van 8.00-12.30 uur en 13.30-15.00 uur, vrijdag van 8.00-11.30 uur);
  • de polikliniek Radiotherapie (bij brachytherapie of een uitwendige bestraling): 071 - 526 19 90 (dagelijks van 8.30-15.00 uur).