Primaire leverkanker

Verwijzers

Verwijsinformatie voor huisartsen en andere medisch specialisten:

Verwijzingen van patiënten met primaire levertumoren kunnen worden gestuurd naar HCC-ZP@LUMC.nl tav dr. M.J. Coenraad, MDL-arts.

Ook is het mogelijk een schriftelijke verwijzing te sturen :

LUMC
Polikliniek Maag- Darm- Leverziekten
Tav Dr. M.J. Coenraad
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Huisartsen die zijn aangesloten bij ZorgDomein kunnen patiënten via ZorgDomein digitaal verwijzen.

Benodigde gegevens

Graag verzoeken wij de verwijzer een CD met beschikbare beeldvormende onderzoeken mee te sturen.

Vervolg

Na ontvangst van de verwijsbrief wordt de urgentie bepaald door het sectiehoofd of haar plaatsvervanger, waarna de patiënt per post wordt opgeroepen.

Zo nodig kan telefonisch overleg plaatsvinden met het staflid Hepatologie via telefoonnummer 071 - 529 79 55.

Second Opinion

Een verzoek voor een second opinion verloopt via het staflid Hepatologie via telefoonnummer 071 - 529 79 55.