Primaire leverkanker

Ons onderzoek

Het LUMC doet veel wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe betere medicijnen tegen primaire leverkanker. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de zorg voor mensen met deze ziekte. We bundelen daarbij onze krachten met medisch specialisten, onderzoekers en patiëntverenigingen in heel Nederland.

Patiëntgebonden onderzoek naar primaire leverkanker

In het LUMC verrichten we verschillende soorten onderzoek naar primaire leverkanker. Soms vindt onderzoek uitsluitend in het laboratorium plaats, soms vragen we onze patiënten of ze mee willen doen. Onderzoek bij patiënten levert vaak betrouwbare kennis op. We stellen het daarom zeer op prijs als u bereid bent om mee te werken aan een onderzoek.

De studies die in het LUMC worden uitgevoerd, wisselen regelmatig. De studies die open staan voor deelname van patiënten, worden met u besproken. En als u meedoet met een onderzoek is dat altijd op vrijwillige basis. Dat betekent dat u er ook op ieder moment mee kunt stoppen als u dat wilt.

Onderzoek naar primaire leverkanker binnen de profileringsgebieden

PipetterenHet LUMC heeft 7 profileringsgebieden: medische onderzoeksgebieden waarin het voorop wil lopen. Het onderzoek naar primaire leverkanker maakt onderdeel uit van het profileringsgebied Cancer Pathogenesis and Therapy.

In een profileringsgebied werken meerdere specialismen met elkaar samen. Juist deze intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines leidt vaak tot nieuwe inzichten.

Onderzoek in samenwerkingsverband

Het LUMC is lid van de Dutch Hepatocellular & Cholangiocarcinoma Group (DHCG). De DHCG is een gemeenschappelijk initiatief van Nederlandse medisch specialisten om de krachten in de strijd tegen leverkanker te bundelen. Binnen de DHCG zijn de Nederlandse verwijscentra van primaire leverkanker (HCC) vertegenwoordigd. Er wordt samengewerkt door hepatologen, chirurgen, oncologen, radiologen, pathologen, radiotherapeuten, nucleair geneeskundigen, onderzoekers en patiëntenverenigingen.

Welke onderzoeken naar primaire leverkanker lopen momenteel?


STOP-HCC
TRENDY
CELESTIAL
Fase 1
HCC-ET
Overig onderzoek