Primaire leverkanker

Nazorg

Ook na de behandeling houden we een vinger aan de pols. U blijft bij ons onder controle. We houden zo goed in de gaten of de kanker niet terugkomt. Daarnaast kunnen we u ook helpen bij het verwerken van alle emoties rondom uw ziekte.  

Welke nazorg bieden wij?

BloedonderzoekNa de behandeling blijft u bij ons onder controle. U komt het eerste jaar regelmatig bij ons op het spreekuur, elke 2-3 maanden. Tijdens dit spreekuur krijgt u een MRI- of CT-scan en doen we een bloedonderzoek. Mogelijk vindt na verloop van tijd een deel van de controles plaats in het ziekenhuis dat u verwezen heeft. Na een jaar wordt de zorg overgedragen aan het ziekenhuis dat u verwezen heeft. De onderzoeken zullen dan tweemaal per jaar plaatsvinden.

Het krijgen van kanker en het ondergaan van een behandeling kunnen ingrijpend zijn. De oncologisch maatschappelijk werkers van het LUMC kunnen u helpen zaken rondom de ziekte en behandeling te verwerken. Daarnaast vinden veel mensen ook steun bij patiëntenverenigingen, zoals de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging.

Waar moet u op letten na de behandeling?

Een behandeling voor primaire leverkanker brengt bijwerkingen met zich mee. Let goed op deze bijwerkingen en bespreek ze met uw arts. Dit kan tijdens de controlebezoeken, Vermoeidheid en koorts kunnen vaak voorkomen, evenals maag- darmklachten. Ook is er kans op (tijdelijke) verslechtering van de leverfunctie: geelzucht, vocht in de buik, etc. Neemt u bij ernstige bijwerkingen altijd contact op met de polikliniek Maag-, darm- en leverziekten.

Contact bij problemen na uw behandeling

Loopt u na uw behandeling tegen problemen aan? Geef dit aan bij de nacontroles, of eerder als ze urgent zijn. U kunt contact opnemen met de polikliniek Maag-, darm- en leverziekten via telefoonnummer 071-526 3575 (op werkdagen van 9.00 tot 12.00). Krijgt u buiten kantooruren last van acute problemen? Meldt u zich dan bij de Spoedeisende Hulp van het LUMC of een ziekenhuis bij u in de buurt.