Primaire leverkanker

Diagnose

Als er een vermoeden bestaat dat u primaire leverkanker hebt, dan kunt u bij het LUMC terecht voor sneldiagnose. Ons sneldiagnosetraject geeft u in korte tijd duidelijkheid of u leverkanker hebt.

Afspraak maken voor (snel)diagnose

Dankzij ons sneldiagnosetraject krijgt u zo snel mogelijk een antwoord op de vraag of er bij u sprake is van kanker. Het LUMC streeft ernaar om de uitslag op die vraag te geven binnen 1 tot 5 werkdagen, zodat u niet te lang in onzekerheid hoeft te zitten.

Na aanmelding door de huisarts of specialist uit een ander ziekenhuis wordt er zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen enkele dagen, contact met u opgenomen door een medewerker van de polikliniek Maag-, darm- en leverziekten. U krijgt daarbij alle informatie die u nodig hebt voor uw eerste afspraak.

Wie komt u tegen en wat staat u te wachten?

Voordat het eerste consult plaatsvindt, is uw situatie besproken in het multidisciplinaire team. Dit specialistische behandelteam bestaat uit maag- darm- leverartsen, chirurgen, medisch oncologen, radiologen, nucleair geneeskundigen, pathologen, verpleegkundig specialisten en een onderzoeksverpleegkundige.

De diagnose primaire leverkanker wordt gesteld op basis van een CT- of MRI-scan van de buik of een leverbiopsie. Na het multidisciplinaire overleg ontmoet u op de polikliniek een specialist van het team. Vaak zal dit een maag- darm- leverarts zijn, en het is ook mogelijk dat u een medisch oncoloog of chirurg ontmoet. Worden er kwaadaardige levertumoren gevonden? Dan doen we onderzoek naar uitzaaiingen met aanvullende scans.

Deze onderzoeken worden poliklinisch verricht en op zo kort mogelijke termijn.

Uitslag van het onderzoek

Maximaal een week na de onderzoeken heeft u opnieuw een afspraak op de polikliniek. Dan bespreekt de specialist de uitslag met u. De uitslag is dan ook al besproken door het behandelteam. Zij hebben een behandelplan opgesteld, dat ook aan u wordt voorgelegd.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

  • Het is goed mogelijk dat u vragen hebt. Schrijft u deze van tevoren op. Zo voorkomt u dat u belangrijke vragen vergeet te stellen.
  • Kom niet alleen, maar neem iemand mee om u te ondersteunen en met u mee te denken.
  • Neem een recente medicatielijst mee, zodat de arts precies weet welke medicijnen u gebruikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicatielijst bij uw apotheek ophalen.
  • Als u beschikt over uitslagen van eerdere onderzoeken (zoals een cd-rom of een verslag), neemt u deze dan mee. Nog beter is het als u of uw verwijzer deze uitslagen van tevoren naar het LUMC opstuurt.