Oogmelanoom (oogkanker)

Als er uitzaaiingen zijn

Oogmelanoom kan uitzaaien. Als de uitzaaiingen niet meer geopereerd of weggebrand kunnen worden, is uitgezaaid oogmelanoom over het  algemeen niet meer te genezen. Er zijn nog geen standaard behandelingen beschikbaar. Wel kunnen we proberen de ziekte te stabiliseren of te remmen met experimentele behandelingen. De afdeling Medische Oncologie doet bovendien mee aan studies naar het effect van nieuwe medicijnen en behandelingen bij oogmelanoom-patiënten met uitzaaiingen.

Als bij u uitzaaiingen zijn gevonden, krijgt u binnen een week na verwijzing een afspraak bij de polikliniek Medische Oncologie. Na de eerste afspraak en de eventuele extra onderzoeken stellen we in overleg met u een behandelplan op.

Onderzoek

Bij uitgezaaid oogmelanoom hebben er vaak al een aantal onderzoeken plaatsgevonden op andere afdelingen of in andere ziekenhuizen. Indien nodig worden deze herhaald, of komt er nog aanvullend onderzoek bij.

U hebt een afspraak met een medisch oncoloog, soms met een oncoloog in opleiding erbij. Het onderzoek kan bestaan uit een bloedonderzoek en een CT, PET-CT of MRI-onderzoek. Vaak is het nodig een punctie van de uitzaaiing te doen voor pathologisch onderzoek en genmutatie-analyse.

Uitslag van het onderzoek

Zijn alle onderzoeken gedaan? Dan komt u terug op de polikliniek Medische Oncologie. Uw medisch oncoloog bespreekt met u de uitslagen en het behandelplan. Als al het benodigde onderzoek al eerder heeft plaatsgevonden, bespreken wij het behandelplan mogelijk al tijdens de eerste afspraak.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

  • Schrijf uw vragen aan de medisch oncoloog op, zodat u ze niet vergeet. 
  • Voorafgaand aan het eerste consult krijgt u een vragenlijst over uw medische voorgeschiedenis en medicijngebruik. Vul deze in en neem hem mee.
  • Neem iemand mee om met u mee te denken en u te ondersteunen.
  • Meer informatie over uitgezaaid oogmelanoom vindt u op kanker.nl en de website van de Stichting Melanoom.

Behandeling

Voor oogmelanoom zijn nog geen goede standaardbehandelingen beschikbaar. De behandelingen die wij aanbieden zijn nog in de onderzoeksfase. Uw medisch oncoloog zal met u bespreken voor welke behandeling u eventueel in aanmerking komt. Dit is afhankelijk van uw leeftijd en conditie, uw bloedwaarden en de hoeveelheid en locatie van de uitzaaiingen. Er zijn een aantal experimentele behandelopties mogelijk:

Leverperfusie

Bij patiënten onder de 70 jaar met alleen leveruitzaaiingen kan een perfusie van de lever met chemotherapie de ziekte voor langere tijd remmen. In het LUMC wordt onderzoek gedaan naar deze behandeling.

Middelen gericht op genmutaties

Het LUMC doet mee aan internationale studies naar middelen waarvan er een aantal gericht zijn op genmutaties die specifiek bij oogmelanoom voorkomen (GNA11 en GNAQ mutaties).

Immunotherapie

De middelen anti-PD1 en ipilimumab worden momenteel gegeven bij uitgezaaid huidmelanoom, maar we weten nog niet of deze behandelingen hetzelfde effect hebben bij uitgezaaid oogmelanoom. Hier wordt landelijk, door ons opgestart, onderzoek naar gedaan.

Chemotherapie

Chemotherapie wordt soms geprobeerd, maar heeft zeer tegenvallende resultaten. Daarom kiezen we niet vaak voor deze optie.

Wat is de prognose?

De overlevingskansen bij uitgezaaid oogmelanoom zijn beperkt. De kenmerken van de tumor, het aantal uitzaaiingen en uw medische omstandigheden zijn van invloed op uw persoonlijke prognose. Wat u zelf kunt verwachten, kunt u het beste met uw behandelend arts bespreken.

Nazorg

Patiënten met uitgezaaid melanoom blijven bij de medisch oncoloog onder controle zolang er behandeld wordt of als de ziekte gestabiliseerd is. Het kan helaas ook voorkomen dat er geen behandeling meer mogelijk is. Uw huisarts neemt dan meestal de zorg over.

Begeleiding

Het krijgen van kanker en het ondergaan van een behandeling kan ingrijpend zijn. De oncologisch maatschappelijk werkers van het LUMC kunnen u helpen bij de verwerking. U kunt ook hulp krijgen van het Palliatief Advies Team van het LUMC.

Waar moet u op letten na de behandeling?

Elke behandeling heeft bepaalde bijwerkingen. Tijdens uw bezoeken de polikliniek Medische Oncologie krijgt u hier uitgebreide informatie over. Ook krijgt u telefoonnummers mee, die u kunt bellen bij klachten.

Hoe kunt u ons bereiken?

Heeft u vragen, zorgen, of wilt u meer informatie? Bel dan de polikliniek Medische Oncologie: tel. 071 - 526 35 23 (tijdens kantooruren). Bij acute klachten van de behandeling of de uitzaaiingen kunt u ook bellen met de afdeling Medische Oncologie: tel. 071 - 526 31 90 (in de avond, nacht en weekenden).