Oogmelanoom (oogkanker)

Ons onderzoek

Als grootste oogmelanoomcentrum van Nederland zijn we continu op zoek naar nog betere methoden om oogmelanomen op te sporen en te behandelen. We werken samen met nationale en internationale instituten en hebben in het bijzonder aandacht voor oogmelanomen met uitzaaiingen. Door intensief wetenschappelijk onderzoek te verrichten vergroten we de kennis over oogmelanomen. Zo kunnen we onze patiënten steeds beter helpen.

Patiëntgebonden onderzoek

Ons patiëntgebonden onderzoek richt zich op het verbeteren van de plaatselijke bestraling en het voorkomen en behandelen van complicaties die bij bestraling voor kunnen komen. Omdat ons laboratorium en de kliniek nauw samenwerken, kunnen we onderzoeksresultaten snel doorvertalen naar behandelingen voor patiënten. 

Onderzoek in het lab

Een wetenschapper in onderzoekskleding pipetteert rode vloeistof

In het laboratorium verdiepen wij ons in de genetische factoren die mogelijk een rol spelen bij het ontstaan van oogmelanoom. Ook kijken we naar de eigenschappen van oogtumoren. De aanwezigheid van bepaalde enzymen in een tumor kan ons mogelijk iets vertellen over de gevoeligheid voor chemo-, immuno-, en doelgerichte therapie. In het laboratorium kweken we tumoren en testen we hun gevoeligheid voor nieuwe medicijnen. Ook het afweersysteem van de patiënt heeft invloed op de ontwikkeling van oogmelanomen. We onderzoeken of het mogelijk is het afweersysteem zo te beïnvloeden dat het de tumor en uitzaaiingen aanvalt en opruimt.

 

Het LUMC staat bekend om het wetenschappelijk onderzoek over de rol van het afweersysteem bij kanker. Zo beschreven wij als eerste dat het oogmelanoom grote verschillen vertoont met het huidmelanoom. Hier wordt nu ook in Europees verband onderzoek naar gedaan. Omdat een oogmelanoom een zeldzame aandoening is, werken we wereldwijd samen met andere onderzoeksinstituten.

Onderzoek naar oogmelanoom binnen de profileringsgebieden

Binnen het LUMC werken onderzoekers uit verschillende specialismen samen in zogenaamde profileringsgebieden. Zo versterken we elkaar en komen we samen tot nieuwe invalshoeken. Het onderzoek naar oogmelanoom maakt onderdeel uit van het profileringsgebied Cancer Pathogenesis and Therapy.

Samenwerkingsverbanden 

Oogheelkunde werkt binnen het LUMC samen met vele afdelingen. Zo kunnen we het onderzoek naar en de behandeling van oogmelanoom optimaal uitvoeren. Met de afdeling Radiologie werken we samen aan manieren om het oog beter in beeld te brengen. Met afdelingen als Humane Genetica, Moleculaire Genetica, Pathologie, Klinische Oncologie, Radiologie, Immunologie werken we aan het verbeteren van de kennis over het ontstaan van oogmelanomen en de rol van het afweersysteem. 

Buiten het LUMC werken we samen met de Vrije Universiteit Amsterdam en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, en in het buitenland met het Curie Institute in Parijs, de University of Liverpool, de Universiteiten van Miami en het Schepens Eye Research Institute van Harvard Medical School. 

Publicaties

Onze onderzoekers publiceren regelmatig in toonaangevende medische tijdschriften. Bekijk een lijst met publicaties van de afdeling Oogheelkunde.