Oogmelanoom (oogkanker)

Nazorg

Na uw behandeling van het oogmelanoom kunt u te maken krijgen met verschillende vormen van nazorg. Dit is afhankelijk van het type behandeling dat u hebt ondergaan.

Welke nazorg bieden wij na een bestraling?

Echo van het oog bij een patient toont meteen resultaat op het schermU blijft na de behandeling onder controle van uw oogarts. Bij deze controles beoordelen we hoe de tumor op de behandeling heeft gereageerd. U komt in ieder geval na 3 maanden op controle, en meestal 3 tot 4 maanden daarna weer. De controles lopen meerdere jaren door. Bij elk bezoek worden de ogen bekeken. We kunnen een echo maken om eventuele veranderingen in de tumor vast te stellen. Vaak zien we dat de tumor langzamerhand kleiner wordt. Door de bestraling kunnen complicaties ontstaan, zoals bloedingen of lekkage van vocht in het netvlies. Daarom is het belangrijk om onder controle te blijven.

Welke nazorg bieden wij na een operatie?

Hebt u een operatie gehad om een oog te verwijderen? Dan wordt u na 2 weken door onze oncologieverpleegkundige gebeld. 4 tot 6 weken na de operatie kunt u een oogprothese laten aanmeten. Na 6 tot 8 weken komt u ter controle op de polikliniek.

Begeleiding

Het krijgen van kanker en het ondergaan van een behandeling kan ingrijpend zijn. De oncologisch maatschappelijk werkers van het LUMC kunnen u helpen bij de verwerking.

Waar moet u op letten na een bestraling?

Na behandeling met een bestralingsplaatje kan dubbelzien optreden. Dit komt doordat de oogspieren tijdens de bestraling soms van hun plaats moeten worden gehaald. Bij het verwijderen van het bestralingsplaatje wordt dit weer hersteld, maar het kan enige weken duren voor de dubbelbeelden bijtrekken. Heel soms is een operatie nodig om het dubbelzien te verhelpen.  Bij de behandeling met een bestralingsplaatje kunnen ook bloedingen optreden, die meestal na enkele weken verdwijnen. Na de operatie kunt u pijn of irritatie ervaren. U kunt dan pijnstillers krijgen.

Een andere complicatie na een bestraling is bestralingsretinopathie. Dit is schade aan de bloedvaten van het netvlies, als gevolg van bestraling. De symptomen hiervan treden meestal pas op na 4 maanden tot 3 jaar. Er vormen zich nieuwe bloedvaten in het netvlies die kunnen gaan bloeden of er ontstaat zuurstoftekort. Hierdoor wordt het zicht slechter. Uw arts zal hier tijdens de controles alert op zijn. 

Waar moet u op letten na een operatie?

Tijdens een operatie om het oog te verwijderen kunnen bloeduitstortingen optreden die na enkele weken spontaan verdwijnen. Bij hoge uitzondering ontstaan infecties en ontstekingen. Indien nodig krijgt u hiervoor antibiotica of ontstekingsremmers.

Hoe kunt u ons bereiken?

Loopt u na uw behandeling tegen problemen aan? Geef dit aan bij de nacontroles, of eerder als ze urgent zijn. Bel dan met de polikliniek Oogheelkunde: tel. 071-5262379 (bereikbaar tijdens kantooruren). De oncologieverpleegkundige zal uw vragen beantwoorden of uw probleem voorleggen aan een van de artsen. Buiten kantooruren kunt u zich bij zeer urgente problemen melden bij de spoedeisende hulp van het LUMC.