Oogmelanoom (oogkanker)

Diagnose

Is er bij u sprake van verdenking op een oogmelanoom? Dan kunt u bij het LUMC terecht voor sneldiagnose. Iedere dinsdag houdt de polikliniek Oogheelkunde oncologiespreekuur. We proberen u altijd op de eerste dinsdag na aanmelding een afspraak te geven bij een van onze oogartsen, gespecialiseerd in oncologische aandoeningen.

Afspraak maken voor sneldiagnose oogmelanoom

Schematische weergave van alle stappen bij sneldiagnose oogmelanoomU wordt meestal aangemeld voor sneldiagnose door een oogarts van een ander ziekenhuis. In sommige gevallen kan de huisarts doorverwijzen. De secretaresse van onze polikliniek belt u voor het maken van een afspraak.

Op de afgesproken dinsdag kunt u zich melden aan de balie van de polikliniek Oogheelkunde op J3 van het LUMC. Zelfverwijzing is in het geval van oogmelanoom moeilijk, omdat de klachten die een tumor kan geven ook bij andere oogaandoeningen kunnen passen.

Wie komt u tegen en wat kunt u verwachten?

Het oogheelkundig oncologisch team bestaat uit oogartsen, technisch oogheelkundige assistenten, medische fotografen en een oncologieverpleegkundige. Uw bezoek aan de polikliniek verloopt als volgt:

Het onderzoek

  • De technisch oogheelkundig assistent roept u in de behandelkamer en vraagt u naar uw medicijngebruik en uw oogheelkundige geschiedenis. Hij of zij meet uw gezichtsvermogen en oogdruk. Ook krijgt u pupilverwijdende oogdruppels.   
  • De oogarts bekijkt uw oog uitgebreid van binnen (een zogenaamde fundusscopie). Soms is het nodig een lens op uw oog te zetten om ook goed in de hoek van uw oog te kunnen kijken. Daarna wordt een echo van het oog gemaakt. Zo kan de arts de binnenkant van uw oog bekijken en de aard van het tumorweefsel vaststellen. 
  • De medisch fotograaf maakt foto’s van de binnenkant van het oog. Om het vaatpatroon in het oog duidelijk te kunnen zien, is het meestal nodig om contrastvloeistof in de arm te spuiten.

Uitslag van het onderzoek

  • Een patient krijgt een oogheelkundig onderzoek met een spleetlamp om de diagnose oogmelanoom te kunnen stellenDe oogarts en de oncologieverpleegkundige vertellen u uw diagnose. Als er sprake is van een oogmelanoom, bespreken ze met u de behandelmogelijkheden. Er zal ook een screening van de rest van het lichaam nodig zijn. Soms kan deze screening al (gedeeltelijk) op dezelfde dag gebeuren.   
  • De oncologieverpleegkundige spreekt alles nogmaals met u door en legt het tijdspad tot de behandeling uit. Ze geeft u ook folders met informatie mee.

De onderzoeken om tot een diagnose te komen duren ongeveer een halve dag. Door het druppelen van uw ogen kunt u de eerste uren na het onderzoek zelf geen auto rijden.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

  • Het is goed mogelijk dat u vragen hebt. Schrijft u deze op, zodat u ze niet vergeet.
  • Neem een recente medicatielijst mee, zodat de oogarts precies weet welke medicijnen u gebruikt.

Waar vindt u meer informatie?

Hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de polikliniek Oogheelkunde: tel. 071 - 526 23 79 (bereikbaar tijdens kantooruren). Ook bij vragen na het bezoek aan de polikliniek kunt u bellen. Onze oncologieverpleegkundige helpt u dan verder.