Nierkanker

Diagnose

Het LUMC biedt sneldiagnose aan als er bij u sprake is van verdenking op nierkanker op basis van macroscopische hematurie. Bij macroscopische hematurie is er sprake van bloed bij de urine, dat met het blote oog waarneembaar is. Uw huisarts of een specialist kan u doorverwijzen naar de polikliniek Urologie.

Afspraak maken sneldiagnose macroscopische hematurie

Uw huisarts of specialist kan voor u een afspraak maken voor sneldiagnose. U kunt ook zelf een afspraak maken met de polikliniek urologie op telefoonnummer 071-5262304 (dagelijks behalve vrijdag van 8.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 15.00 uur, op vrijdag van 8.00 - 11.30 uur). 

U heeft een verwijzing van uw huisarts of uroloog nodig op basis van het symptoom macroscopische hematurie, dat niet het gevolg is van een infectie of van nierstenen of urinestenen (urolithiasis). 

Wat kunt u verwachten?

Een secretaresse van de polikliniek urologie plant met u de afspraken in.


Op de dag van de onderzoeken gaat u eerst naar de afdeling radiologie (locatie K2) voor een echo van uw nieren. Daarna wordt u verwacht op de polikliniek urologie (locatie J3). U kunt daar uw verwijsbrief en eventuele uitslagen van eerder geprikt bloed afgeven. U krijgt vervolgens een gesprek met een uroloog die tevens een blaasonderzoek (cystoscopie) bij u doet. 

Uitslag van het onderzoek

Op basis van de uitslagen van de echo, het gesprek met de uroloog en het blaasonderzoek kan de uroloog u aangeven of er mogelijk sprake is van nierkanker. In dat geval worden met u afspraken gemaakt voor aanvullende onderzoeken.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

  • Het is goed mogelijk dat u vragen hebt voor de uroloog. Schrijft u deze op, zodat u ze niet vergeet.
  • Neem een recente medicatielijst mee, zodat de uroloog precies weet welke medicijnen u gebruikt. U kunt de medicatielijst bij uw apotheek opvragen.
  • Als er recent bloed bij u is geprikt, neemt u dan de labuitslagen mee (BSE, hb, ht, kreat, PSA). Uw verwijzer (huisarts of specialist) kan u deze meegeven.
  • Als u in de afgelopen 3 maanden langer dan 24 uur opgenomen bent geweest in een ziekenhuis in het buitenland, dan hebben wij een negatieve uitslag van een kweek nodig om een afspraak te kunnen maken. Dit is om eventuele besmetting met hardnekkige bacteriën te voorkomen.

Wie komt u tegen?

Er is een multidisciplinair team betrokken bij het diagnoseproces. Dit team bestaat uit urologen, radiologen, verpleegkundig specialisten en een medisch secretariaat.

Waar vindt u meer informatie?

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de polikliniek urologie op telefoonnummer: 071-5262304 (dagelijks behalve vrijdag van 8.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 15.00 uur, op vrijdag van 8.00 - 11.30 uur).