Huidkanker (melanoom)

Ons onderzoek

Het LUMC is niet alleen een centrum van zorg, maar ook van wetenschappelijk onderzoek. We doen veel innovatief onderzoek naar de oorsprong en behandeling van melanoom. Hierbij werken we vaak samen met andere onderzoeksgroepen in binnen- en buitenland.

Patiëntgebonden onderzoek naar huidkanker

In het LUMC verrichten we verschillende soorten onderzoek naar huidkanker. Soms vindt onderzoek uitsluitend in het laboratorium plaats, soms vragen we onze patiënten of ze mee willen doen. Onderzoek bij patiënten levert vaak betrouwbare kennis op. We stellen het daarom zeer op prijs als u bereid bent om mee te werken aan een onderzoek.

De studies die in het LUMC worden uitgevoerd, wisselen regelmatig. De studies die open staan voor deelname van patiënten, worden met u besproken. En als u meedoet met een onderzoek is dat altijd op vrijwillige basis. Dat betekent dat u er ook op ieder moment mee kunt stoppen als u dat wilt.

Nieuwe geneesmiddelen voor (uitgezaaid) melanoom

In het LUMC testen we de nieuwste geneesmiddelen voor (uitgezaaid) melanoom. Daar kunt u als patiënt profijt van hebben. Als de standaardmedicijnen bij u onvoldoende werken, kan een experimenteel middel meer effect hebben. Deze middelen worden in studieverband aangeboden. Als uw situatie zich ervoor leent en als u voldoet aan de criteria, kunt u aan zo’n studie meedoen. U kunt uw arts ernaar vragen, maar het behandelteam zal ook zelf alle behandelmogelijkheden met u bespreken.

Onderzoek naar melanoom binnen de profileringsgebieden

Het LUMC heeft 7 profileringsgebieden: medische onderzoeksgebieden waarin het voorop wil lopen. Het onderzoek naar melanoom maakt onderdeel uit van het profileringsgebied Cancer Pathogenesis and Therapy. In een profileringsgebied werken meerdere specialismen met elkaar samen. Juist deze intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines leidt vaak tot nieuwe inzichten, doordat onderzoeken vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd.

Waar doen we momenteel onderzoek naar?

Ons wetenschappelijk onderzoek naar melanoom richt zich niet slechts op 1 aspect. We doen onderzoek naar de aandoening zelf, maar ook naar erfelijkheid en manieren om de zorg voor onze patiënten verder te verbeteren.

Onderzoek naar diagnostiek

In onze spreekuren voor gepigmenteerde huidafwijkingen en melanoom is ook plaats voor wetenschappelijk onderzoek. Zo willen we de diagnostiek van melanoom in een vroege fase verbeteren. We doen onderzoek naar de toepassing van dermatoscopie in de klinische praktijk. Ook werken we aan de ontwikkeling en toepassingen van Raman-spectroscopie. Dit is een nieuwe methode om beter onderscheid te kunnen maken tussen melanoom en goedaardige gepigmenteerde huidafwijkingen.

Onderzoek naar erfelijkheid

In sommige families komt een erfelijke vorm van melanoom voor. We proberen de erfelijke factoren te achterhalen die voor het verhoogde risico op melanoom verantwoordelijk zijn. De afdeling Klinische Genetica voert tests uit voor de identificatie van nieuwe gendefecten die deze vorm van melanoom veroorzaken. Deze kennis wordt meteen in de klinische praktijk toegepast.

Sommige bij melanoom betrokken gendefecten, zoals die in het CDKN2A-gen, geven een verhoogde kans op andere vormen van kanker. Voortvloeiend uit onderzoek hiernaar wordt in het LUMC aanvullend medisch onderzoek gedaan bij patiënten met de CDKN2A-mutatie. Het doel is om alvleesklierkanker in een vroege, behandelbare fase op te sporen.

Onderzoek naar uitgezaaid melanoom

Het LUMC en onderzoekers wereldwijd werken hard om de prognose voor uitgezaaid melanoom te verbeteren. Door nieuwe behandelopties, zoals doelgerichte- en immunotherapie, is er de afgelopen jaren al veel vooruitgang geboekt. Momenteel doen we onderzoek naar de effecten van immunotherapie met T-cellen en zogenaamde tumor infiltrating lymfocyten (TIL-therapie).