Huidkanker (melanoom)

Behandeling

Uw behandeling wordt uitgevoerd door specialisten die uitgebreide ervaring hebben met primair en uitgezaaid melanoom. In overleg met u kijken we welke behandeling het beste bij uw situatie past. Dit is onder meer afhankelijk van uw conditie en de aanwezigheid van eventuele uitzaaiingen. Zo stellen we een behandelplan op maat op.

Behandeling primair melanoom

Operatie

Als we vermoeden dat u een melanoom hebt, verwijderen we deze al tijdens uw eerste afspraak om een diagnose te kunnen stellen. Is er sprake van een melanoom, dan verwijdert een oncologisch chirurg nu ook een reep huid om de plek waar het melanoom zich bevond. Als daarin nog iets gevonden wordt, kan het zijn dat er aanvullend onderzoek volgt en mogelijk een aanvullende behandeling wegens uitzaaiingen.

Schildwachtklierprocedure

De schildwachtklierprocedure (sentinel node procedure) is een aanvullend diagnostisch onderzoek van de lymfklieren. Dit onderzoek kan informatie geven over de kans op uitzaaiingen. Bij dunne melanomen is dit meestal niet nodig.

Behandeling uitgezaaid melanoom

Operatie

Als de uitzaaiingen beperkt zijn tot lymfklieren in de buurt van het eerdere melanoom of op een heel beperkt aantal plekken in het lichaam, kunnen we opereren. We verwijderen dan bijvoorbeeld de lymfeklieren in de lies of de oksel.

Uitgezaaid melanoom op meerdere plekken in het lichaam is over het algemeen niet meer te genezen. Wel kunnen we proberen de ziekte te stabiliseren of te remmen door de volgende behandelingen:

  • Immunotherapie: Bij immunotherapie krijgt u medicijnen die uw immuunsysteem helpen de kankercellen te bestrijden. De behandeling werkt niet direct op de tumor, zoals bijvoorbeeld chemotherapie, maar is gericht op het afweersysteem zelf. Momenteel zijn er twee types medicijnen beschikbaar: anti-PD1 en anti-CTLA4. 
  • Doelgerichte therapie: Doelgerichte therapie is een behandeling met medicijnen die kankercellen doden of de celdeling remmen. Als er in het melanoom een genmutatie van het BRAF-type is gevonden, komt u in aanmerkingen voor deze behandeling. U krijgt dan een medicijn met een zogenaamde BRAF-remmer, eventueel in combinatie met een ander type remmer (MEK).  
  • Experimentele behandeling: Om de behandeling van uitgezaaid melanoom te verbeteren doen wij onderzoek naar nieuwe behandelingen en combinaties van bestaande behandelmethodes. Als de standaardbehandeling niet aanslaat, kunt u hiervoor in aanmerking komen. Uw medisch oncoloog kan u vertellen wanneer deze studiebehandelingen worden ingezet en wat ze inhouden.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Het horen van de diagnose (uitgezaaid) melanoom en het ondergaan van de behandeling kan zeer ingrijpend zijn. We zullen u zo goed mogelijk begeleiden en voorlichten. Neem bij uw bezoeken aan het ziekenhuis ook altijd iemand mee om u te ondersteunen en met u mee te denken. Als u meer informatie wilt, kunt u bijvoorbeeld kijken bij de Stichting Melanoom en het KWF.

In het verdere diagnostische en behandeltraject van uitgezaaid melanoom heeft u een vaste medisch oncoloog. U kunt al uw vragen stellen tijdens de geplande consulten. Bij vragen of problemen tussendoor is het altijd mogelijk om eerder contact te hebben.

Wat is de prognose?

De prognose bij primair melanoom is afhankelijk van het stadium van de ziekte. Dit wordt onder andere bepaald door de dikte van de tumor, de aanwezigheid van ulceratie en de aanwezigheid van uitzaaiingen buiten de huid. De overlevingskansen van patiënten met uitgezaaid melanoom zijn beperkt. Uw arts zal uw persoonlijke situatie en vooruitzichten uitgebreid met u doornemen.

Het LUMC en onderzoekers wereldwijd werken hard om de prognose voor uitgezaaid melanoom te verbeteren. Door nieuwe behandelopties zoals doelgerichte- en immunotherapie is er de afgelopen jaren al veel vooruitgang geboekt.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Het LUMC doet veel wetenschappelijk onderzoek naar melanoom. Zo kunnen we onze kennis hierover vergroten, en de behandelmethoden verbeteren. We werken hiervoor samen in nationale en internationale onderzoeksgroepen.

We doen onderzoek in het laboratorium, maar ook in de kliniek. Voor, tijdens en na uw behandeling kunt u gevraagd worden hieraan mee te doen. We kunnen u bijvoorbeeld vragen om extra bloed of weefsel af te staan. Slaan de standaardbehandelingen niet aan, dan kunt u mogelijk meedoen aan onderzoek naar experimentele behandelmethoden. Momenteel doen we onderzoek naar de effecten van immuuntherapie met T-cellen en zogenaamde tumor infiltrating lymfocyten (TIL-therapie). Uw arts kan u hier meer over vertellen.