Huidkanker (basaalcelcarcinoom en plaveiselcelcarcinoom)

Ons onderzoek

Het LUMC is niet alleen een centrum van zorg, maar ook van wetenschappelijk onderzoek. Daarbij staat de patiënt centraal. Een belangrijk doel van ons onderzoek is namelijk het verbeteren van de zorg voor patiënten.

Patiëntgebonden onderzoek naar huidkanker

Pipetteren in het labIn het LUMC verrichten we verschillende soorten onderzoek naar huidkanker. Soms vindt onderzoek uitsluitend in het laboratorium plaats, soms vragen we onze patiënten of ze mee willen doen. Onderzoek bij patiënten levert vaak betrouwbare kennis op. We stellen het daarom zeer op prijs als u bereid bent om mee te werken aan een onderzoek.

De studies die in het LUMC worden uitgevoerd, wisselen regelmatig. De studies die open staan voor deelname van patiënten, worden met u besproken. En als u meedoet met een onderzoek is dat altijd op vrijwillige basis. Dat betekent dat u er ook op ieder moment mee kunt stoppen als u dat wilt.

Onderzoek naar basaalcelcarcinoom en plaveiselcelcarcinoom binnen de profileringsgebieden

Het LUMC heeft 7 profileringsgebieden: medische onderzoeksgebieden waarin we voorop willen lopen. Het onderzoek naar basaalcelcarcinoom en plaveiselcelcarcinoom maakt deel uit van de profileringsgebieden Cancer Pathogenesis and Therapy, Vascular and Regenerative Medicine en Innovation in Health Strategy and Quality of Care.

In een profileringsgebied werken meerdere specialismen met elkaar samen. Juist deze intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines leidt vaak tot nieuwe inzichten, doordat we onderzoeken vanuit verschillende invalshoeken benaderen.

Waar doen we momenteel onderzoek naar?

Op dit moment kijken wij naar de invloed van het wrattenvirus (humaan papillomavirus) op het ontstaan van huidkanker. We vergelijken huidkankerpatiënten met patiënten zonder deze ziekte, om vervolgens te kijken of het wrattenvirus zich bevindt in de kankercellen. In de (verre) toekomst hopen wij patiënten tegen dit virus in te kunnen enten om zo ook de kans op huidkanker te verkleinen.

We onderzoeken daarnaast met buitenlandse zorginstanties hoe groot de kans is dat een plaveiselcelcarcinoom zich binnen 2 jaar uitzaait bij orgaantransplantatiepatiënten. Ook kijken we welke factoren de kans op het uitzaaien vergroten.