Huidkanker (cutaan lymfoom)

Ons onderzoek

Het LUMC is niet alleen een centrum van zorg, maar ook van wetenschappelijk onderzoek. Daarbij staat de patiënt centraal. Een belangrijk doel van ons onderzoek is namelijk het verbeteren van de zorg voor patiënten.

Patiëntgebonden onderzoek naar huidkanker

Onderzoeker in het labDe onderzoeken die we verrichten zijn heel divers. Een deel van ons onderzoek vindt in het laboratorium plaats, maar vaak vragen we ook onze patiënten of ze zelf mee willen doen. Want een groot deel van ons onderzoek naar huidkanker kunnen we niet verrichten zonder de hulp van diegenen om wie het draait.

Als uw situatie zich ervoor leent en u voldoet aan de criteria, kunt u meedoen met dit zogeheten klinisch onderzoek. U kunt uw arts ernaar vragen, maar het behandelteam zal ook zelf de mogelijkheden met u bespreken. We informeren u uitvoerig en u krijgt altijd de tijd om thuis eerst goed na te denken over deelname. En als u meedoet met een onderzoek is dat altijd op vrijwillige basis. Dat betekent dat u er ook op ieder moment mee kunt stoppen als u dat wilt.

Onderzoek naar cutane lymfomen binnen de profileringsgebieden

Het LUMC heeft 7 profileringsgebieden: medische onderzoeksgebieden waarin we voorop willen lopen. Het onderzoek naar cutane lymfomen maakt onderdeel uit van de profileringsgebieden Cancer Pathogenesis and Therapy, Vascular and Regenerative Medicine en Innovation in Health Strategy and Quality of Care. In een profileringsgebied werken meerdere specialismen met elkaar samen. Juist deze intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines leidt vaak tot nieuwe inzichten, doordat we onderzoeken vanuit verschillende invalshoeken benaderen.

Waar doen we momenteel onderzoek naar?

Ons onderzoek richt zich op dit moment op het in kaart brengen van genetische afwijkingen in tumorcellen. Deze kennis willen we inzetten om huidlymfomen eerder te herkennen, nieuwe behandelingen te ontwikkelen en de best beschikbare behandeling te kiezen voor een patiënt.