Glioom (hersentumor)

Ons onderzoek

Het LUMC is niet alleen een centrum van zorg, maar ook van wetenschappelijk onderzoek. Daarbij staat de patiënt centraal. Een belangrijk doel van ons onderzoek is namelijk het verbeteren van de zorg voor patiënten.

Patiëntgebonden onderzoek naar glioom

Gliomen zijn nog niet te genezen. Wel kunnen we de tumorgroei afremmen en de klachten bestrijden die ontstaan door een hersentumor. Met behulp van wetenschappelijk onderzoek hopen we de zorg voor patiënten met een glioom verder te verbeteren. 

De onderzoeken die we verrichten zijn heel divers. Een deel van ons onderzoek vindt in het laboratorium plaats, maar vaak vragen we onze patiënten of ze zelf mee willen doen. Want een groot deel van ons onderzoek naar gliomen kunnen we niet verrichten zonder de hulp van diegenen om wie het draait.

Als uw situatie zich ervoor leent en u voldoet aan de criteria, kunt u meedoen met dit zogeheten klinisch onderzoek. U kunt uw arts ernaar vragen, maar het behandelteam zal ook zelf de mogelijkheden met u bespreken. We informeren u uitvoerig en u krijgt altijd de tijd om thuis eerst goed na te denken over deelname. En als u meedoet met een onderzoek is dat altijd op vrijwillige basis. Dat betekent dat u er op ieder moment mee kunt stoppen als u dat wilt. 

Waar doen we momenteel onderzoek naar?

PipetterenEr komen regelmatig nieuwe behandelingen beschikbaar voor patiënten met een hersentumor. Wij onderzoeken nieuwe behandelmethoden met andere grote ziekenhuizen in Nederland en in Europa. 

Als uw situatie zich ervoor leent en u voldoet aan de criteria, kunt u meedoen met deze studies. Door te loten bepalen we of u de standaardbehandeling krijgt of de standaardbehandeling gecombineerd met de experimentele behandeling. Uw behandelend arts kan u hier meer over vertellen.

Onderzoek naar uitkomstmaten

In het LUMC kijken wij ook naar hoe goed de huidige behandelingen op de korte en lange termijn werken. We vinden het namelijk belangrijk dat patiënten met een hersentumor zo lang mogelijk leven en een zo goed mogelijke kwaliteit van leven behouden. Om dit voor elkaar te krijgen, onderzoeken we op verschillende manieren hoe het met u gaat en hoe u reageert op de behandeling. Zo maken we regelmatig een MRI-scan van uw hersenen en verzoeken u een vragenlijst in te vullen over uw klachten of over uw kwaliteit van leven. Met deze gegevens hopen we meer inzicht te krijgen in het verloop van de ziekte en waardoor deze ontstaat. 

Lopende studies

  • STING-studie: een gerandomiseerd onderzoek naar de behandeling van epilepsie na een eerste aanval van epilepsie bij patiënten met een glioom
  • 7 Tesla bij gliomen: het identificeren van radiologische tumorkarakteristieken op 7 Tesla MRI
  • Revisie BN20: een onderzoek waarbij de kwaliteit van leven vragenlijst van de Europese kankerorganisatie (EORTC QLQ-BN20) bij patiënten met een hersentumor wordt vernieuwd
  • PERISCOPE: een onderzoek naar de bijdrage van perfusie-techniek bij het maken van een MRI aan de analyse van hersentumoren
  • RIGEL: evaluatie van late uitkomsten van radiotherapie bij patiënten met een IDH gemuteerd glioom

Mocht u vragen hebben over deelname aan een van deze onderzoeken, neemt u dan contact op met neuro-oncologie@lumc.nl.