Glioom (hersentumor)

Diagnose

Een hersentumor kan gepaard gaan met ernstige klachten, zoals epileptische aanvallen, problemen met spreken en halfzijdige verlamming. Bij verdenking op een hersentumor verwijst de huisarts u naar het LUMC. Bij ons werken medisch specialisten met jarenlange ervaring op het gebied van gliomen. Zij doen hun best om zo snel mogelijk de juiste diagnose te stellen, zodat u zo kort mogelijk in onzekerheid zit.

Wie komt u tegen en wat kunt u verwachten?

De huisarts verwijst u door naar de neuro-oncoloog, een specialist op het gebied van hersentumoren. Wij bellen u voor het maken van een afspraak. U kunt op korte termijn bij ons terecht. Op de dag van de afspraak kunt u zich melden bij de receptiebalie van de polikliniek Neurologie op J-3-Q (routenummer 585). 

Tijdens uw eerste bezoek aan het LUMC bekijkt de neuro-oncoloog of de neuroloog in opleiding uw voorgeschiedenis en worden uw huidige klachten in kaart gebracht. Vervolgens maakt u kennis met de neuro-oncologieverpleegkundige.

Aanvullende onderzoeken

Om een goede diagnose te stellen, is het soms nodig om extra onderzoeken – zoals een MRI- of CT-scan – te doen. Deze extra onderzoeken vinden niet plaats tijdens uw eerste bezoek aan het LUMC, maar tijdens aparte afspraken.

Ook kan een biopsie nodig zijn. Dat is een operatie waarbij de neurochirurg een klein deel van het tumorweefsel weghaalt. De patholoog bekijkt onder de microscoop of dit weefsel kankercellen bevat.

Uitslag van het onderzoek

Een definitieve diagnose stellen wij zodra de uitslagen uit de extra onderzoeken en de eventuele biopsie bekend zijn. Uw behandelend arts laat u deze diagnose zo snel mogelijk weten. Vervolgens overleggen de medisch specialisten uit het multidisciplinair team met elkaar. Zij bespreken wat de resultaten inhouden en wat de best mogelijke behandeling voor u is. Uw arts bespreekt meestal na 1 week uitvoerig de uitslag met u. Dan krijgt u alle informatie over een eventueel behandelplan. Mocht u een hersentumor hebben, dan blijft de neuro-oncoloog uw hoofdbehandelaar. De neuro-oncologieverpleegkundige is voor u het vaste aanspreekpunt tijdens uw behandeling.

Afhankelijk van uw behandelplan krijgt u vervolgafspraken bij één of meerdere specialisten uit het team. Dit houdt in dat we voor u bijvoorbeeld een afspraak maken bij een neurochirurg in Haaglanden MC en bij de radiotherapeut en medisch oncoloog in het LUMC. 

Hoe kunt u zich voorbereiden?

  • Het is goed mogelijk dat u vragen heeft. Schrijft u deze van te voren op. Zo voorkomt u dat u belangrijke vragen vergeet te stellen.
  • Kom niet alleen, maar neem iemand mee om u te ondersteunen en met u mee te denken.
  • Neem een recente medicatielijst mee, zodat de arts precies weet welke medicijnen u gebruikt. Weet u niet wat u gebruikt? Dan kunt u een medicatielijst bij uw apotheek ophalen.
  • Als u een afspraak heeft bij het LUMC, bent u (bijna) altijd eerst door een andere arts gezien. Om een goed beeld te krijgen van uw situatie, is het belangrijk dat wij zo veel mogelijk informatie hebben. Wij vragen aan uw verwijzer om deze informatie vooraf aan ons op te sturen. Neem zelf ook alle beschikbare informatie mee, zoals een verwijsbrief of specialistenbrief en een overzicht van uw relevante voorgeschiedenis (inclusief eerdere operaties).