Eierstokkanker (ovariumcarcinoom)

Ons onderzoek

Onze onderzoekers doen al jaren onderzoek naar eierstokkanker. Het doel is om de zorg voor vrouwen met eierstokkanker te verbeteren.

Patiëntgebonden onderzoek naar eierstokkanker

PipetterenBepaalde onderzoeken naar eierstokkanker zijn alleen mogelijk als patiënten zelf deelnemen. We stellen het daarom zeer op prijs als u hiertoe bereid bent. Als uw situatie zich ervoor leent en u voldoet aan de criteria, dan zal uw behandelend specialist u vragen mee te doen aan onderzoek. U kunt natuurlijk zelf ook altijd vragen aan uw behandelaar of er een studie is waaraan u mee kunt doen. En als u meedoet met een onderzoek is dat altijd op vrijwillige basis. Dat betekent dat u er ook op ieder moment mee kunt stoppen als u dat wilt.

Onderzoek naar eierstokkanker binnen de profileringsgebieden

Het LUMC heeft 7 profileringsgebieden: medische onderzoeksgebieden waarin we voorop willen lopen. Het onderzoek naar eierstokkanker maakt deel uit van drie onderzoeksgebieden, namelijk Cancer Pathogenesis and Therapy, Biomedical Imaging en Innovation in Health Strategy and Quality of Care.

In een profileringsgebied werken meerdere specialismen met elkaar samen. Juist deze intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines leidt vaak tot nieuwe inzichten, doordat we onderzoeken vanuit verschillende invalshoeken benaderen.

Waar doen we momenteel onderzoek naar?

Dankzij de intensieve samenwerking binnen de profileringsgebieden is er veel onderzoek mogelijk naar de behandeling van de erfelijke vorm van eierstokkanker. Ook zijn we methodes aan het onderzoeken die het mogelijk maken om een tumor en uitzaaiingen beter in beeld te brengen tijdens een operatie. Zo zijn de uitzaaiingen beter te verwijderen.

Ook vinden studies plaats naar het combineren van verschillende soorten chemotherapie, vaak in combinatie met immuuntherapie. Deze onderzoeken zijn veelal gericht op vrouwen bij wie eierstokkanker is teruggekeerd en waarbij de kankercellen ongevoelig zijn voor de standaardcombinatie van chemotherapie. Meer informatie over deze studies is te lezen op de  website van samenwerkingsverband Dutch Gynecological Oncology Group (DGOG).

Een ander onderzoek waar wij nu mee bezig zijn is de TEP-studie. Daarbij kijken wij of het mogelijk is om met een bloedonderzoek te voorspellen of een cyste goed- of kwaadaardig is. Hier kunt u aan meedoen als u vanwege eierstokkanker wordt behandeld in het LUMC.