Eierstokkanker (ovariumcarcinoom)

Behandeling

Het behandelen van eierstokkanker gebeurt meestal met een operatie gevolgd door chemotherapie. Soms vindt eerst chemotherapie plaats en daarna pas een operatie. Uw gynaecoloog-oncoloog bespreekt met u welke behandelvolgorde het beste bij uw situatie past en waarom dat het geval is.

Operatie

Bij eierstokkanker zijn er vier verschillende operaties mogelijk.

Kijkoperatie

Een kijkoperatie is soms nodig om eierstokkanker vast te stellen als bloeduitslagen, scans en het weghalen van buikvocht geen uitsluitsel bieden. Tijdens zo’n operatie neemt de gynaecoloog-oncoloog een stukje weefsel weg, om te kijken of het om eierstokkanker gaat.

Stageringsoperatie

Een stageringsoperatie vindt plaats als onverwachts eierstokkanker wordt ontdekt tijdens het weghalen van een eierstok. Bij zo’n operatie haalt de gynaecoloog-oncoloog de lymfeklieren en de buikvliesplooi (omentum) weg. Ook verwijderen we een stuk weefsel van het buikvlies. Soms is het nodig om ook de baarmoeder en de andere eierstok weg te halen. Voordat deze ingrijpende operatie plaatsvindt, kijken we eerst goed naar uw situatie en of er bijvoorbeeld sprake is van een kinderwens. De patholoog bekijkt al het weggehaalde weefsel om te zien of er uitzaaiingen zijn.

Proeflaparotomie

Een proeflaparotomie wordt uitgevoerd als een holte in de eierstok of eileider is gevuld met vocht (een cyste) en de gynaecoloog-oncoloog geen andere afwijkingen constateert. Bij zo’n operatie wordt de eierstok met de cyste verwijderd. De patholoog onderzoekt het weggehaalde weefsel om te kijken of het kankercellen bevat. Als dat het geval is, dan nemen we weefsel weg bij het buikvlies en verwijderen we de lymfeklieren en de buikvliesplooi (omentum). Het weggehaalde weefsel bekijkt de patholoog om te zien of er uitzaaiingen zijn.

Debulkingsoperatie

Een debulkingsoperatie is ingrijpend en nodig als een CT-scan laat zien dat in de eierstokken een grote cyste zit en in de rest van het lichaam uitzaaiingen. Bij zo’n operatie verwijdert de gynaecoloog-oncoloog de cyste en de uitzaaiingen. Soms vindt eerst een kijkoperatie plaats om te bepalen of alle uitzaaiingen zijn te weg te halen. Het is in sommige gevallen nodig om ook een stuk van bijvoorbeeld de lever of de dikke darm te verwijderen. Voordat de debulkingsoperatie plaatsvindt, bespreekt uw gynaecoloog-oncoloog uitvoerig met u hoe de ingreep gaat verlopen.

Chemotherapie

ChemotherapieAls de kanker zich heeft verspreid door het lichaam, dan vormt chemotherapie een belangrijk onderdeel van de behandeling van eierstokkanker. De chemotherapie vindt soms voor de operatie plaats, maar in het merendeel van de gevallen na de operatie. Op het moment dat u met chemotherapie begint, is de internist-oncoloog uw behandelaar. Die overlegt vaak met uw gynaecoloog-oncoloog. Als u dat fijn vindt, is het mogelijk om chemotherapie te krijgen in een ziekenhuis bij u in de buurt.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Het is ingrijpend om te horen dat u eierstokkanker hebt. De behandelingen die u te wachten staan zijn dat ook. Daarom is het belangrijk dat u zo veel mogelijk vertrouwen hebt in uw behandelaren en dat u zich bij hen op uw gemak voelt. Stel gerust al uw vragen aan de gynaecoloog-oncoloog, de oncoloog of de verpleegkundige. Zo weet u ook precies wie de mensen zijn die u in het ziekenhuis tegenkomt.

We zullen u zo goed mogelijk begeleiden en voorlichten, zodat u zich kunt oriënteren. Daarnaast kunt u over de ziekte lezen en erover praten met uw familie en vrienden. Soms is het prettig van lotgenoten te horen hoe zij de behandeling hebben ervaren. Via de patiëntenvereniging kunt u in contact komen met lotgenoten: www.olijf.nl.

Voor elke behandeling geldt dat het goed is om tijdens de behandeling zo goed en gezond mogelijk te blijven eten. Ook voldoende lichaamsbeweging is belangrijk, mits uw conditie dat toelaat. Stoppen met roken vermindert de kans op complicaties, ook als u kort voor de operatie stopt.

Wat is de prognose?

De kans dat de behandeling effectief is en de kanker niet terugkeert, hangt af van de aanwezigheid van uitzaaiingen. Als die er niet zijn, dan is de kans op genezing 90 procent. Zijn er wel uitzaaiingen, dan daalt deze kans naar zo’n 50 procent. De gevoeligheid van de tumor voor chemotherapie en het verloop van de debulkingsoperatie bepalen hoe succesvol de behandeling is.

Het is van belang om te beseffen dat deze cijfers slechts een indruk geven. Uw gynaecoloog-oncoloog kan u meer vertellen over uw persoonlijke situatie. We werken bovendien continu om de prognose bij eierstokkanker te verbeteren.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Het LUMC is niet alleen een centrum van medische zorg, maar ook van medisch onderzoek. Dit houdt in dat u soms gevraagd kunt worden om mee te doen aan nieuwe studies, bijvoorbeeld naar de beste behandeling van eierstokkanker. Als u in aanmerking komt om mee te doen aan zo’n onderzoek, dan brengt uw behandelaar u daarvan op de hoogte.