Darmkanker

Ons onderzoek

In het LUMC staat de patiënt centraal. Dit komt ook tot uiting in het wetenschappelijk onderzoek dat we doen. Een belangrijk doel van dit onderzoek is het verbeteren van de zorg en de toekomst voor patiënten met darmkanker. Wij richten ons daarbij vooral op het verbeteren van behandelingen, het voorspellen van het resultaat van een behandeling en orgaansparende behandeling van endeldarmkanker.

Patiëntgebonden onderzoek naar darmkanker

De onderzoeken die we verrichten zijn heel divers. Een deel van ons onderzoek vindt in het laboratorium plaats. Maar we doen ook veel patiëntgebonden onderzoek. Als uw situatie zich ervoor leent en u voldoet aan de criteria, kunt u meedoen met dit zogeheten klinisch onderzoek. U kunt uw arts ernaar vragen, maar het behandelteam zal ook zelf de mogelijkheden met u bespreken. We informeren u uitvoerig en u krijgt altijd de tijd om thuis eerst goed na te denken over deelname. En als u meedoet met een onderzoek is dat altijd op vrijwillige basis. Dat betekent dat u er ook op ieder moment mee kunt stoppen.

Er lopen op dit moment verschillende onderzoeken waarvoor u mogelijk gevraagd wordt als u hiervoor in aanmerking komt. Voorbeelden van studies waaraan wij deelnemen zijn Tesar en STAR-TReC. Daarnaast bekijken we in de Wait&See studie of we de operatie veilig achterwege kunnen laten bij patiënten bij wie de tumor weg lijkt te zijn na de standaard bestraling of chemoradiotherapie voor endeldarmkanker.

Lees meer over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Waar doen we momenteel onderzoek naar?

ASPIRINE

Dit betreft een onderzoek bij patiënten van 45 jaar en ouder met dikkedarmkanker. Onderzocht wordt of een lage dosering Aspirine gedurende 5 jaar, een gunstige uitkomst geeft bij darmkankerpatiënten. Eerdere onderzoeken wijzen er op dat dat met name voor oudere patiënten die geen chemotherapie krijgen het geval lijkt te zijn. Na toestemming voor dit onderzoek wordt geloot of u lage-dosering aspirine of een placebo krijgt.

Orgaansparende behandeling van endeldarmkanker

Bij de behandeling endeldarmkanker moet vrijwel altijd de endeldarm verwijderd worden. Dit geeft een goede kans op genezing, maar heeft wel (soms grote) gevolgen voor het leven daarna. Er wordt veel onderzoek gedaan naar behandelingen waarbij de endeldarm behouden kan worden, bijvoorbeeld met behulp van bestraling en soms ook chemotherapie. Het LUMC speelt hierin ook een grote nationale en internationale rol en heeft een specialistisch team die zich hiermee bezighoudt in sterke samenwerking met de ziekenhuizen in de regio.

LUMC Biobank

In de Biobank van het LUMC verzamelen en bewaren wij lichaamsmateriaal van patiënten. Ook patiënten met darmkanker vragen wij toestemming om materiaal en gegevens te bewaren. Uw medische gegevens worden opgeslagen in een speciaal hiervoor ontwikkelde databank. Met deze medische gegevens in combinatie met uw lichaamsmateriaal kan veel wetenschappelijk onderzoek worden gedaan. Uw behandelend arts zal u meer informatie geven.

Onderzoek naar darmkanker binnen de profileringsgebieden

Het LUMC heeft 7 profileringsgebieden: medische onderzoeksgebieden waarin het voorop wil lopen. Het onderzoek naar darmkanker maakt onderdeel uit van de profileringsgebieden Cancer Pathogenesis and Therapy, Vascular and Regenerative Medicine en Innovation in Health Strategy Quality of Care. In een profileringsgebied werken meerdere specialismen met elkaar samen. Juist deze intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines leidt vaak tot nieuwe inzichten.