Darmkanker

Nazorg

Ook na de behandeling kunt u op ons rekenen. U blijft bij ons onder controle. We houden goed in de gaten of de kanker niet terugkomt.

Herstel en ontslag

Na een operatie moeten uw buikwand en buikorganen genezen. Dit duurt ongeveer zes weken. Daarvan bent u de eerste drie tot zes dagen in het ziekenhuis opgenomen. Als u voldoende hersteld bent van de operatie mag u weer naar huis. Voor het ontslag bespreekt de verpleegkundige of u thuis hulp nodig heeft. Indien nodig kan dit vanuit het ziekenhuis worden geregeld.

Uw lichaam heeft tijd nodig om te herstellen. Uw arts bespreekt met u welke activiteiten u wel en nog niet mag ondernemen. Van de verpleegkundige op de afdeling ontvangt u voor ontslag een folder met adviezen voor thuis.

Nabehandeling

Op de dag van ontslag is het weefselonderzoek meestal nog niet afgerond. Als de darmtumor volledig verwijderd is en de lymfeklieren ook geen tumorcellen bevatten volgt er meestal geen nabehandeling. Als er tumorcellen worden aangetroffen in de lymfeklieren dan kan het zijn dat u, als u helemaal hersteld bent van de operatie, een nabehandeling moet ondergaan. Dit wordt na ontslag op de polikliniek besproken en u krijgt dan een afspraak bij de medisch oncoloog.

Stomazorg

Indien u een stoma heeft na de operatie, krijgt u tijdens het natraject begeleiding van de stomaconsulent. Zij zal u verder begeleiden bij het leren verzorgen en omgaan met een stoma.

Controles

Bij uw ontslag uit het ziekenhuis krijgt u eventuele recepten voor medicijnen mee. Er zijn voor u controleafspraken gemaakt bij de chirurg en, indien nodig, bij de stomaconsulent. De chirurg controleert de wond, bekijkt hoe het met u gaat en bespreekt de uitslag van het weefselonderzoek en eventuele aanvullende behandelingen. Patiënten die geopereerd zijn voor darmkanker blijven standaard vijf jaar onder controle.

De frequentie van de controles neemt in de loop van de tijd af. Op vaste tijdstippen krijgt u onderzoeken zoals een bloedonderzoek, een coloscopie, een echo van de buik en/of een longfoto. De uitslagen hiervan worden op de poli met u besproken. Als u na de eerste afspraak op de polikliniek klachten krijgt, neem dan contact op met uw huisarts of de polikliniek Heelkunde.

Casemanager

Gedurende het gehele traject heeft u binnen het LUMC een vast aanspreekpunt, de zogenaamde ‘casemanager’. Dit is een in oncologie gespecialiseerd verpleegkundige.

Ook is er via de polikliniek Heelkunde altijd de mogelijkheid om, als u daar behoefte aan heeft, een afspraak te maken met de behandelend chirurg om de behandeling te evalueren en vragen te beantwoorden. U kunt deze afspraken maken via de secretaresse van de polikliniek Heelkunde. Tel : 071-5262377 (maandag t/m vrijdag tussen 08.15 – 11.00 uur en 13.30 – 16.00 uur).

Aanvullende nazorg

Het krijgen van kanker en het ondergaan van een behandeling kunnen ingrijpend zijn. De oncologisch maatschappelijk werkers van het LUMC kunnen u helpen zaken rondom de ziekte en behandeling te verwerken. Ook kunt u hulp krijgen van bijvoorbeeld een diëtist. 

Het kan prettig zijn om in contact te komen met lotgenoten, om te horen hoe zij een behandeling hebben ervaren. Dit kan via de Patiëntenvereniging Stichting Patiënten Kanker Spijsverteringskanaal.

Waar moet u op letten na de behandeling?

Een behandeling voor darmkanker kan mogelijk complicaties met zich meebrengen. Uw arts zal uitgebreid met u bespreken waar u op moet letten, en wanneer u contact moet opnemen.

Contact bij problemen na uw behandeling

Wanneer u zich zorgen maakt over lichamelijke verschijnselen en uw vraag kan niet wachten tot de volgende werkdag, kunt u de eerste 48 uur na ontslag bellen met de afdeling. Dit nummer krijgt u mee bij ontslag. Daarna kunt u contact opnemen met uw casemanager of uw behandelend chirurg via de polikliniek Heelkunde (071-526 2377).

In noodgevallen kunt u terecht bij de dichtstbijzijnde Spoedeisende Hulp. Geef daarbij aan dat u bent geopereerd in het LUMC.