Darmkanker

Diagnose

De meeste patiënten krijgen een verwijzing naar het LUMC nadat er tijdens het bevolkingsonderzoek naar darmkanker een afwijking is gevonden. Ook klachten zoals bloed bij de ontlasting kunnen reden zijn voor verder onderzoek. Vaak heeft er al een darmonderzoek plaatsgevonden. In het LUMC doen we een aantal aanvullende onderzoeken. Zo kunnen we bepalen wat de beste behandeling is.

Afspraak maken voor diagnose darmkanker

Na aanmelding door de huisarts of specialist uit een ander ziekenhuis wordt er zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen enkele dagen, contact met u opgenomen door een medewerker van de afdeling Heelkunde voor het maken van een afspraak.

Wie komt u tegen en wat staat u te wachten?

Voor patiënten met een afwijking in de darm hebben wij een vast zorgpad ontwikkeld. Hierdoor weten u en uw behandelaars in welke fase van het traject u zich bevindt en sluiten de verschillende onderzoeken goed op elkaar aan. Dit maakt het meestal mogelijk om snel zekerheid te krijgen over de aard van uw afwijking.

Binnen het zorgpad werken de chirurg, maag-darm-leverarts (MDL-arts), internist-oncoloog, radiotherapeut-oncoloog, radioloog, patholoog en gespecialiseerde verpleegkundigen nauw samen. Nadat de onderzoeken zijn uitgevoerd, bespreekt de chirurg of MDL-arts de uitslag met u.

Het onderzoek

Vaak moeten er aanvullende onderzoeken uitgevoerd worden. Welke aanvullende onderzoeken u moet ondergaan hangt af van de plaats van de afwijking in uw dikke darm. Hieronder een overzicht van wat mogelijk is.

Coloscopie

Dit onderzoek heeft meestal al plaatsgevonden voordat u naar het LUMC bent verwezen. In sommige gevallen is het nodig om een aanvullende coloscopie uit te voeren. Bij een coloscopie bekijkt de arts met een dunne, buigzame slang met daarop een camera de binnenkant van de dikke darm. Zo worden de eventuele tumor, poliepen of andere darmaandoeningen in kaart gebracht.

Bloedonderzoek

In voorbereiding op de beeldvormende onderzoeken wordt er bij u bloed afgenomen. Dit bloedonderzoek geeft ons belangrijke informatie over uw algehele gezondheid, de werking van uw lever en de eventuele aanwezigheid van stoffen die op kanker kunnen duiden.

CT-scan van de borstkas/buik

Een CT-scan is bedoeld om alle organen goed in beeld te brengen. Het onderzoek zelf duurt ongeveer 10 -15 minuten. Met de voorbereiding en nazorg moet u rekening houden dat u ongeveer een halve dag aanwezig moet zijn in het ziekenhuis.

Röntgenfoto van de borstkas

Op een röntgenfoto van de borstkas kunnen we zien of er afwijkingen zijn aan longen, hart of lymfeklieren. Bijvoorbeeld een longontsteking, vocht achter de longen of uitzaaiingen in de longen.

MRI-scan van het bekken

Deze scan maken we alleen bij patiënten met kanker aan het laatste deel van de dikke darm (endeldarmkanker). Het doel is precies in beeld te brengen hoe groot de tumor is en hoe deze zich verhoudt tot de omgeving.

Uitslag van het onderzoek

Het behandelteam bespreekt de resultaten van de verschillende onderzoeken tijdens een patiëntenbespreking. Dit zogenaamde multidisciplinaire overleg vindt tweemaal per week plaats, samen met de collega’s uit het Haaglanden Medisch Centrum waarmee wordt samengewerkt in het kader van het UKC-LD. Tijdens dit overleg bespreken we de definitieve uitslag, stellen we een behandelplan op of bepalen we welke onderzoeken verder nog nodig zijn.

De MDL-arts of de chirurg zal de uitslag en het behandelplan met u bespreken. Mogelijke uitkomsten die tijdens dit gesprek aan bod kunnen komen:

  • Operatie: u krijgt op de polikliniek uitleg over de operatie.
  • Chemotherapie: u wordt opgeroepen voor een gesprek met de internist-oncoloog. Soms krijgt u voorafgaand aan of na een operatie ook chemotherapie.
  • Radiotherapie (bestraling): u wordt opgeroepen voor een gesprek met de radiotherapeut-oncoloog. Als de tumor in de endeldarm zit, moet u soms voorafgaand aan een operatie ook bestraald worden, soms gecombineerd met chemotherapie (chemoradiotherapie).
  • Controle: soms blijkt de afwijking al volledig door de MDL-arts te zijn verwijderd. U blijft dan bij de MDL-arts onder controle.
  • Lokale endoscopische behandeling door de MDL-arts via een coloscopie met EMR (endoscopische mucosale resectie) of ESD (endoscopische submucosale dissectie). 
  • Geen behandeling: in dat geval wordt u terugverwezen naar uw huisarts en daar intensief begeleid.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

  • Het is goed mogelijk dat u vragen hebt. Schrijf deze op, zodat u ze niet vergeet.
  • Kom niet alleen, maar neem iemand mee om u te ondersteunen en met u mee te denken.
  • Neem een recente medicatielijst mee, zodat de arts precies weet welke medicijnen u gebruikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicatielijst bij uw apotheek ophalen.
  • Als voorbereiding op de verschillende onderzoeken en behandelingen krijgt u steeds een aparte folder mee naar huis. Neem de tijd om die goed door te lezen.