Behandelrichtlijnen wervelmetastasen

Onderstaande informatie is met name bestemd voor zorgprofessionals. Patiënteninformatie over bot- en wekedelentumoren vindt u op de website van het LUMC Oncologiecentrum.

Onderstaande flowchart (figuur 1) kan gebruikt worden als hulpmiddel bij het schatten van de overleving van patiënten met symptomatische spinale botmetastasen. Voor het gebruik van het model kan in de meerderheid der gevallen worden volstaan met informatie over de primaire tumor en de functionele status (Karnofsky score) van de patiënt. In sommige gevallen is voor een nauwkeurige schatting ook nog informatie over de aanwezigheid van viscerale- en hersenmetastasen gewenst.

Figuur 1: Flowchart

  

De primaire tumor wordt op basis van agressiviteit en beschikbaarheid van effectieve systemische behandelopties ingedeeld in één van de drie klinische profielen ‘favorable’, ‘moderate’ en ‘unfavorable’ (tabel 1). Na het doorlopen van de flowchart wordt de patiënt ingedeeld in één van de vier categorieën A-D. Deze categorieën hebben sterk uiteenlopende overlevingstijden, op basis waarvan de uitgebreidheid van de behandeling kan worden aangepast (figuur 2 en tabel 2). 

  

 

Figuur 2: Overlevingscurves per categorie

  

 

Hieronder vindt u ook de verniewde richtlijn voor wervelmetastasen