Bottumor (botkanker)

Ons onderzoek

Het LUMC doet voortdurend onderzoek naar betere onderzoeksmethoden en behandelingen van bottumoren. Binnen het LUMC is een groot aantal afdelingen betrokken bij de onderzoeken. Specialisten van bijvoorbeeld de afdelingen pathologie, radiologie, orthopedie, heelkunde, neurochirurgie, nucleaire geneeskunde en medische oncologie werken samen om tot de beste onderzoeksresultaten te komen. Dankzij onze uitgebreide ervaring en expertise hebben we een leidende rol in diverse Europese en wereldwijde samenwerkingsverbanden.

Patiëntgebonden onderzoek

Onze specialisten doen veel onderzoek naar de biologische achtergronden van bottumoren en andere ziekten. Kennis over deze aandoeningen kan alleen maar groeien als patiënten deelnemen aan dit onderzoek. We stellen het daarom zeer op prijs als u hiertoe bereid bent. Deze patiëntgebonden studies richten zich op verbetering van de eerste behandeling van bottumoren en de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor patiënten waar geen antitumor-opties meer voor zijn. Binnen het LUMC lopen meerdere studies, die regelmatig wisselen. 

Gebruik van nieuwe geneesmiddelen

Een onderzoeker bekijkt weefsel onder een microscoopAls patiënt hebt u er ook profijt van dat het LUMC naast een zorgcentrum een onderzoekscentrum is. Zo worden bij ons de nieuwste geneesmiddelen getest. Als de standaardmedicijnen bij u onvoldoende werken, heeft een experimenteel middel mogelijk meer effect. Deze middelen worden op het LUMC  in studieverband aangeboden. 

Als uw situatie zich hiervoor leent en u voldoet aan de criteria, kunt u meedoen met deze clinical trials. U kunt uw arts hiernaar vragen, maar het behandelteam zal ook zelf alle behandelmogelijkheden uitgebreid met u bespreken.   

Onderzoek naar bottumoren binnen de profileringsgebieden

Binnen het LUMC werken onderzoekers uit verschillende specialismen samen in zogenaamde profileringsgebieden. Zo versterken we elkaar en komen we samen tot nieuwe invalshoeken. Het onderzoek naar bottumoren maakt onderdeel uit van het profileringsgebied Cancer Pathogenesis and Therapy