Borstkanker

Ons onderzoek

Het LUMC doet al jaren onderzoek naar borstkanker. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de zorg voor mensen met deze ziekte.

Patiëntgebonden onderzoek

De onderzoeken die we verrichten zijn heel divers. Een deel van ons onderzoek vindt in het laboratorium plaats, maar vaak vragen we ook onze patiënten of ze zelf mee willen doen. Want een groot deel van ons onderzoek naar borstkanker kunnen we niet verrichten zonder de hulp van diegenen om wie het draait. 

Als uw situatie zich ervoor leent en u voldoet aan de criteria, kunt u meedoen met dit zogeheten klinisch onderzoek. U kunt uw arts ernaar vragen, maar het behandelteam zal ook zelf de mogelijkheden met u bespreken. We informeren u uitvoerig en u krijgt altijd de tijd om thuis eerst goed na te denken over deelname. En als u meedoet met een onderzoek is dat altijd op vrijwillige basis. Dat betekent dat u er ook op ieder moment mee kunt stoppen als u dat wilt.

Onderzoek naar borstkanker binnen de profileringsgebieden

Het LUMC heeft 7 profileringsgebieden: medische onderzoeksgebieden waarin het voorop wil lopen. Het onderzoek naar borstkanker maakt onderdeel uit van het profileringsgebied Cancer Pathogenesis and Therapy met onderzoekslijnen naar immuuntherapie, Oncogenetica & Epigenetica en moleculaire therapie. En van het profileringsgebied Ageing

In een profileringsgebied werken meerdere specialismen met elkaar samen. Juist deze intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines leidt vaak tot nieuwe inzichten.

Waar doen we momenteel onderzoek naar?

Momenteel lopen er diverse studies naar borstkanker in verschillende stadia. 

Personalised medicine

Het Universitair Kanker Centrum wil medicatie volledig afstemmen op de patiënt, zodat medicijnen optimaal werken. Daar hoort een onderzoeksprogramma bij naar Personalized Medicine: de effectieve toepassing van nieuwe geneesmiddelen aan de hand van het DNA-profiel van de patiënt.

TestBreast

Borstkanker eerder opsporen door middel van een eenvoudige bloedtest. Dat is het doel van de TESTBREAST studie. We kijken hierbij naar eiwitprofielen in het bloed die duiden op de aanwezigheid van kankercellen bij vrouwen met een familiair verhoogd risico op borstkanker of een genmutatie (zoals BRCA1 of BRCA2). Tijdens de standaard follow-upmomenten wordt bloed van patiënten verzameld. Als een vrouw borstkanker ontwikkelt, hopen we verandering in eiwitprofielen te zien.

LUMC Biobank

Wetenschappelijk onderzoek is hard nodig om vroegtijdige opsporing, behandeling en het ziektebeloop van borstkanker te verbeteren. Ook is meer onderzoek nodig om zo snel mogelijk een goedaardige afwijking van een kwaadaardige afwijking in de borst te onderscheiden. Om dit soort onderzoek goed uit te kunnen voeren is het verzamelen van lichaamsmaterialen erg belangrijk. Dit is de reden waarom het LUMC een Biobank heeft opgericht. Bekijk onderstaand filmpje om een idee te krijgen wat deelname aan de LUMC Biobank inhoudt. Tijdens uw bezoek aan de polikliniek zal de arts of verpleegkundig specialist u meer informatie geven over de biobank.

Borstkanker bij ouderen

Veertig procent van alle borstkankerpatiënten is ouder dan 65 jaar. Maar juist aan de zorg voor deze patiënten valt nog veel te verbeteren. Zo kunnen ouderen anders reageren op een behandeling, kan hun herstel langer duren en hebben zij zelf ook vaak andere wensen. De Climb en PRIME studies richten zich op deze groep patiënten.

Onderzoek naar aanvullende behandelingen voor of na een operatie

Momenteel onderzoeken we diverse aanvullende behandelingen voor of na een operatie. Zulke behandelingen noemen we neoadjuvant (voor een operatie, bijvoorbeeld chemotherapie) of adjuvant (als aanvulling op de behandeling, bijvoorbeeld radiotherapie of hormonale therapie). Vraag uw arts gerust naar meer informatie.

Olympia studie

Onderzoek naar aanvullende behandelingen met het medicijn olaparib.

DIRECT studie

Onderzoek naar het effect van een laagcalorisch en eiwitbeperkt dieet op bijwerkingen en werking van chemotherapie.

NEO-BELLE studie

Onderzoek naar het middel letrozol als aanvullende behandeling.

Positive trail (BIG8-13)

Jonge vrouwen met een hormoongevoelige borsttumor en zwangerschapswens kunnen deelnemen aan een studie waarin we kijken naar het verloop van de zwangerschap en de veiligheid van onderbreking van een hormonale behandeling.

Inflame 

Onderzoek naar het registreren en bewaren van gegevens over patiënten met inflammatoire borstkanker. 

Onderzoek naar borstkanker met uitzaaiingen

Bravo studie

Onderzoek naar het gebruik van het middel niraparib bij patiënten met een uitgezaaide, erfelijke vorm van borstkanker.

Everolimus biomarker studie

Onderzoek om inzicht te krijgen in de processen die zich in een bepaald type tumor afspelen.

PRIME studie 

Onderzoek naar oudere patiënten (leeftijd > 70 jaar) met uitgezaaide borstkanker, die gaan beginnen aan een nieuwe behandeling (in alle lijnen en zowel chemotherapie als hormonale therapie). Zij krijgen op verschillende momenten na de start van de behandeling een zogenaamde geriatrische assesment.