Borstkanker

Nazorg

Ook na de behandeling kunt u op ons rekenen. U blijft bij ons onder controle. We houden goed in de gaten of de kanker niet terugkomt. Maar we kunnen u ook helpen bij het verwerken van alle emoties rondom uw ziekte.

Welke nazorg bieden wij bij borstkanker?

Na uw behandeling blijft u een bepaalde tijd onder controle van de mammapolikliniek. Deze vorm van controle wordt ‘follow-up’ genoemd. De duur van de periode en de vorm waarin deze controles plaats vinden, hangt af van de behandeling die u heeft gekregen en van een aantal andere factoren, zoals uw leeftijd. 

De controlebezoeken zijn er op gericht terugkeer van de ziekte in de behandelde borst of de andere borst in een vroeg stadium op te sporen, en eventuele bijwerkingen van de behandeling vast te stellen en te behandelen. Alle klachten die u hebt kunt u tijdens een controlebezoek melden.

Meer informatie over deze controles vindt u in onze patiëntenfolder.

Verpleegkundig specialisten 

U kunt altijd contact opnemen met een van de verpleegkundig specialisten. Als u na uw behandeling  een vervolggesprek met de verpleegkundig specialist of uw arts wilt, dan kan dat. Maakt u daarvoor gerust een afspraak. 

Maatschappelijk werk 

Het krijgen van borstkanker en het ondergaan van een behandeling kunnen zeer ingrijpend zijn. De oncologisch maatschappelijk werkers van het LUMC kunnen u helpen zaken rondom de ziekte en behandeling te verwerken.

Cursus Omgaan met borstkanker

Voor vrouwen die klaar zijn met een behandeling voor borstkanker organiseren we de cursus Omgaan met borstkanker. Tijdens deze cursus kunnen patiënten praten over hun ervaringen, krijgen zij extra informatie en leren zij om te gaan met de psychologische en lichamelijke gevolgen van hun ziekte. 

Lotgenoten

Contact met lotgenoten kan veel steun bieden. Op de website van Borstkankervereniging Nederland vindt u uitgebreide informatie over hoe u in contact kunt komen met andere borstkankerpatiënten. Ook andere organisaties kunnen u hierbij helpen. 

      

Waar moet u op letten na uw behandeling?

Onze artsen en verpleegkundig specialisten vertellen u voor elke behandeling steeds uitgebreid wat u kunt verwachten en waar u op moet letten. Deze informatie krijgt u ook schriftelijk mee. 

Hoe kunt u ons bereiken?

Heeft u vragen of klachten dan kunt u contact opnemen met uw verpleegkundig specialist via de mammapolikliniek: 071 526 53 55 of mammapoli@lumc.nl