Blaaskanker

Nazorg

Na uw behandeling voor blaaskanker bieden we verschillende vormen van nazorg. Dit is afhankelijk van het type behandeling dat u heeft ondergaan. Als u vanuit een ander ziekenhuis naar het LUMC bent verwezen voor de behandeling van blaaskanker, vinden de eerste controles in het LUMC plaats. Op termijn neemt de uroloog in uw eigen ziekenhuis de controles over.

Na een operatie

Na een operatie blijft u onder controle bij de polikliniek Urologie. U ziet de uroloog zo vaak als nodig is. Als u een stoma heeft gekregen, wordt u ook gecontroleerd door de stomaverpleegkundige. Indien nodig schakelen we een incontinentieverpleegkundige of bekkenbodemfysiotherapeut in.

Na bestraling

Na uitwendige bestraling krijgt u een controle bij de uroloog en de radiotherapeut in het LUMC. U ontvangt hiervoor een oproep. Dit is gewoonlijk 3 tot 6 weken na de laatste bestraling. Op dat moment zijn de acute bijwerkingen van de bestraling meestal grotendeels voorbij. Uw radiotherapeut bekijkt samen met de uroloog wat het effect van de behandeling is. Zij controleren of u last heeft van bijwerkingen en bespreken met u het plan voor verdere controles.

Na chemotherapie

U komt op controle bij de medisch oncoloog, zo vaak als nodig is.

Maatschappelijk werk

De ziekte kanker en de behandeling daarvoor kunnen ingrijpend voor u zijn. In het LUMC werken oncologisch maatschappelijk werkers die u kunnen helpen uw gevoelens rond de ziekte en de behandeling te verwerken.

Waar moet u op letten na uw behandeling?

De behandeling van blaaskanker kan bijwerkingen geven. Sommige zijn te verwachten, andere komen onverwacht. Let u goed op eventuele bijwerkingen en bespreek deze met uw arts.

Ook als u na de behandeling last krijgt van pijn, koorts of zwellingen, moet u contact opnemen met uw arts.

Hoe kunt u ons bereiken?

Problemen kunt u aangeven tijdens de controles. Voor urgente problemen belt u naar:

  • De polikliniek Urologie (na urologische ingrepen): 071 - 526 23 04 (maandag t/m donderdag van 8.00-12.30 uur en van 13.30-15.00 uur, vrijdag van 8.00-11.30 uur).
  • De polikliniek Radiotherapie (na bestraling): 071 - 526 19 90 (dagelijks van 8.30-15.00 uur).
  • De polikliniek Medische Oncologie (na chemotherapie): 071 – 526 353 (dagelijks van 9:00-16:30 uur)