Blaaskanker

Diagnose

Als het vermoeden bestaat dat u blaaskanker heeft, kunt u bij het LUMC terecht voor sneldiagnose. Wij zorgen ervoor dat u binnen een week na de verwijzing bij een van onze specialisten op het spreekuur kunt komen. Ook een eventueel vervolgonderzoek en de uitslag volgen zo snel mogelijk. Ook als in een ander ziekenhuis de diagnose blaaskanker met ingroei in de spierwand is gesteld en mogelijk een uitgebreide operatie nodig is, kunt u op korte termijn bij ons terecht.

Afspraak maken voor sneldiagnose blaaskanker

Uw huisarts kan u naar het LUMC verwijzen voor sneldiagnose. U maakt vervolgens zelf een afspraak met de polikliniek Urologie. Het telefoonnumer is 071 - 526 23 04 (maandag t/m donderdag bereikbaar van 8.00-12.30 uur en van 13.30-15.00 uur, op vrijdag van 8.00-11.30 uur).

Op de dag van de afspraak kunt u zich melden aan de balie van de polikliniek Urologie (route 586).

Wie komt u tegen en wat kunt u verwachten?

Ons multidisciplinaire team bestaat uit urologen, radiologen, verpleegkundig specialisten en een medisch secretariaat. Op de dag van de afspraak kunt u het volgende verwachten:

  • Allereerst gaat u langs de radioloog voor een echografisch onderzoek van de urinewegen.
  • Vervolgens ziet u de uroloog. Deze  vraagt naar uw klachten, medische voorgeschiedenis en medicijngebruik. 
  • We vragen u urine op te vangen voor een cellenonderzoek onder de microscoop. Dit cytologisch onderzoek wordt uitgevoerd door de patholoog anatoom.

Aansluitend volgt een kijkonderzoek van de blaas (cystoscopie). Hierbij inspecteert de uroloog de blaas via de plasbuis met een dunne scoop. Dit onderzoek duurt ongeveer twintig minuten en is vrijwel pijnloos.

Mannen

Bij mannen wordt voor het kijkonderzoek een verdovende gel in de plasbuis gebracht. Tijdens het onderzoek wordt ook de doorgang bij de prostaat en plasbuis beoordeeld. Daarnaast voert de uroloog een lichamelijk onderzoek uit. Dit houdt in dat de uroloog met de vinger via de endeldarm (anus) voelt of de prostaat afwijkingen vertoont.

Vrouwen

Bij vrouwen wordt ook een verdovende gel in de plasbuis gebracht voordat het kijkonderzoek begint. Als de uroloog een afwijking in de blaas ziet, of als er twijfel is over de oorsprong van het bloedverlies, kan een vaginaal toucher nodig zijn. Dit houdt in de dat de uroloog met de vinger via de vagina voelt of er inwendige afwijkingen zijn.

Aan het eind van het consult bespreekt de uroloog de uitslagen van de echo, het lichamelijk onderzoek en het kijkonderzoek met u. Aan de hand van deze onderzoeken vertelt de uroloog of hij blaaskanker vermoedt. Soms is nog een aanvullende CT-scan noodzakelijk. Als dat het geval is, maken we daarvoor op korte termijn een afspraak.

TUR-blaastumor

Als de uroloog een afwijking in de blaas heeft gevonden, moet u een kleine operatie ondergaan. Dat heet een TUR-blaastumor (transurethrale resectie). De operatie wordt op korte termijn gepland. Bij de operatie wordt via de plasbuis weefsel uit de blaas weggenomen. Dit gebeurt onder narcose of met een ruggeprik. De patholoog anatoom onderzoekt het weefsel en kan met zekerheid vaststellen of sprake is van kanker. Het weefselonderzoek geeft ook informatie over de vorm van blaaskanker en over hoe uitgebreid de ziekte is. Na veertien dagen komt u voor controle bij de polikliniek Urologie. Dan bespreken wij de definitieve diagnose met u.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

  • Het is goed mogelijk dat u vragen hebt. Schrijft u deze van tevoren op. Zo voorkomt u dat u belangrijke vragen vergeet te stellen.
  • Neem een recente medicatielijst mee, zodat de arts precies weet welke medicijnen u gebruikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicatielijst bij uw apotheek ophalen. 
  • Kom niet alleen, maar neem iemand mee om u te ondersteunen en met u mee te denken.