Bijnierschorskanker (bijnierschorscarcinoom)

Ons onderzoek

De medisch specialisten en wetenschappers van het LUMC zijn voortdurend op zoek naar betere diagnostiek en behandelmethoden voor bijnierschorskanker. Met wetenschappelijk onderzoek verbreden we onze kennis en werken we aan nog betere zorg.

Patiëntgebonden onderzoek naar bijnierschorskanker

In het LUMC verrichten we verschillende soorten onderzoek naar bijnierschorskanker. Soms vindt onderzoek uitsluitend in het laboratorium plaats, soms vragen we onze patiënten of ze mee willen doen. Onderzoek bij patiënten levert vaak betrouwbare kennis op. We stellen het daarom zeer op prijs als u bereid bent om mee te werken aan een onderzoek.

De studies die in het LUMC worden uitgevoerd, wisselen regelmatig. De studies die open staan voor deelname van patiënten, worden met u besproken. En als u meedoet met een onderzoek is dat altijd op vrijwillige basis. Dat betekent dat u er ook op ieder moment mee kunt stoppen als u dat wilt.

Nieuwe geneesmiddelen

In het LUMC testen we de nieuwste geneesmiddelen voor bijnierschorskanker. Daar kunt u als patiënt profijt van hebben. Als de standaardmedicijnen bij u onvoldoende werken, kan een experimenteel middel meer effect hebben. Deze middelen worden in studieverband aangeboden. Als uw situatie zich ervoor leent en als u voldoet aan de criteria, kunt u aan zo’n studie meedoen. U kunt uw arts ernaar vragen, maar het behandelteam zal ook zelf alle behandelmogelijkheden met u bespreken.

Onderzoek naar bijnierschorskanker binnen de profileringsgebieden

Binnen het LUMC werken onderzoekers van verschillende specialismen samen in zogenoemde profileringsgebieden. De verschillende expertises versterken elkaar en samen komen we tot nieuwe invalshoeken. Het onderzoek naar bijnierschorskanker hoort bij het profileringsgebied Cancer Pathogenesis and Therapy.

Waar doen we momenteel onderzoek naar? 

Recent hebben we meegewerkt aan een onderzoek naar de effectiviteit van verschillende middelen voor chemotherapie bij patiënten met bijnierschorskanker.