Bijnierschorskanker (bijnierschorscarcinoom)

Diagnose

Een tumor in de bijnieren komt meestal aan het licht als een röntgenfoto van de buik wordt gemaakt. Soms is dit naar aanleiding van klachten die samenhangen met bijnierschorskanker. Soms is er een andere aanleiding en wordt de tumor bij toeval ontdekt. In het LUMC kunt u snel terecht, zodat u op korte termijn duidelijkheid heeft over uw diagnose en de behandelmogelijkheden.

Afspraak maken voor de diagnose bijnierschorskanker

Als het vermoeden bestaat dat u bijnierschorskanker heeft, verwijst uw huisarts of specialist u naar het LUMC. Om een afspraak te maken, stuurt uw verwijzer of uzelf de verwijsbrief naar het LUMC. Wij laten u vervolgens per brief weten wanneer u langs kunt komen voor de onderzoeken.Bij deze brief krijgt u de informatie die nodig is om u op de onderzoeken voor te bereiden.

Op de dag van het onderzoek kunt u zich melden aan de balie van de polikliniek Endocrinologie van het LUMC (route 25).

Wie komt u tegen en wat staat u te wachten?

Uw behandelend arts is een internist-endocrinoloog of een internist-endocrinoloog in opleiding. In een later stadium kan een chirurg van de afdeling Endocriene Chirurgie, een internist-oncoloog of een radiotherapeut hoofdbehandelaar worden.

Tijdens de onderzoeksdag bekijkt uw behandelaar of de diagnose bijnierschorskanker juist is. Ook wordt onderzocht of de tumor alleen in de bijnier zit of uitgezaaid is en of de tumor hormonen produceert. Dit is van groot belang voor de behandeling.

Het onderzoek

Op de dag van uw eerste afspraak of op korte termijn daarna verrichten we een aantal onderzoeken:

  • Bloedonderzoek: We kijken onder andere naar de hoeveelheid bijnierhormonen, leverwaarden, nierfunctie, bloedsuiker en de bloedcellen in uw bloed.
  • Urineonderzoek: Een 24-uurs urinemeting is nodig om te beoordelen of er teveel bijnierhormonen geproduceerd worden. U krijgt hiervoor een instructie op de onderzoeksdag.
  • CT-scan: U krijgt een CT-scan van de buik en de borstkas. Zo kunnen we bekijken of de tumor alleen in de bijnier zit, of dat er uitzaaiingen zijn.

Daarnaast beoordelen we eerder verricht onderzoek opnieuw. Het gaat dan bijvoorbeeld om een CT-scan uit een ander ziekenhuis.

Uitslag van het onderzoek

Zeven werkdagen nadat alle onderzoeken verricht zijn, heeft u opnieuw een afspraak in het LUMC. U spreek dan met de internist-endocrinoloog en/of de chirurg. We bespreken de uitslagen van de onderzoeken en maken afspraken voor de vervolgstappen.

De uitslag van de onderzoeken bepaalt of een operatie mogelijk is of dat een andere behandeling moet worden ingezet.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

  • Het is goed mogelijk dat u vragen heeft. Schrijft u deze van te voren op. Zo voorkomt u dat u belangrijke vragen vergeet te stellen.
  • Kom niet alleen, maar neem iemand mee om u te ondersteunen en met u mee te denken.
  • Als u beschikt over uitslagen van eerdere onderzoeken (zoals een cd-rom of een verslag), neemt u deze dan mee.

Waar u nog rekening mee kunt houden

Uw behandelend arts kan een internist-endocrinoloog in opleiding tot specialist zijn. Dit heet een aios. Een aios is een basisarts die in opleiding is tot specialist. De internist-endocrinoloog in opleiding zal uw behandeling altijd bespreken met een van de internist-endocrinologen van het behandelteam.