Baarmoederhalskanker (cervixcarcinoom)

Ons onderzoek

Onze onderzoekers doen al tientallen jaren onderzoek naar baarmoederhalskanker. De afgelopen jaren zijn bijna 250 wetenschappelijke artikelen over baarmoederhalskanker van onderzoekers van het LUMC gepubliceerd in internationale  wetenschappelijke tijdschriften. Mede dankzij die onderzoeken kunnen we u de beste zorg bieden. En we zijn nog lang niet klaar met onderzoeken. We stoppen pas als we baarmoederhalskanker voorgoed een halt toe kunnen roepen.

Patiëntgebonden onderzoek naar baarmoederhalskanker

De researchverpleegkundige licht toe wat een patiëntgebonden onderzoek inhoudtVeel van het onderzoek dat we doen naar baarmoederhalskanker kunnen we alleen maar verrichten als patiënten zelf deelnemen. We stellen het daarom zeer op prijs als u hiertoe bereid bent. Als uw situatie zich ervoor leent en u voldoet aan de criteria, zal uw behandelend specialist u vragen mee te doen aan onderzoek. Wilt u meedoen met een onderzoek, dan neemt een van onze researchverpleegkundigen contact met u op om uw deelname verder te bespreken. 

Er zijn veel verschillende soorten patiëntgebonden onderzoek. Soms vragen we u alleen een extra buisje bloed af te staan, maar er zijn ook onderzoeken waarbij we 2 verschillende behandelingen vergelijken. Al het onderzoek dat we doen is goedgekeurd door de Commissie Medische Ethiek van het LUMC en voldoet aan strenge wettelijke eisen. 

Onderzoek naar baarmoederhalskanker in het lab 

Naast patiëntgebonden onderzoek doe we heel veel onderzoek naar baarmoederhalskanker in het laboratorium. Zo onderzoeken we hoe de afweer (het immuunsysteem) specifiek op baarmoederhalskanker reageert en hoe we die afweer kunnen verbeteren (immuuntherapie). Daarnaast proberen we via wetenschappelijk onderzoek al zo veel mogelijk factoren van een behandeling op voorhand te voorspellen. Bijvoorbeeld de reactie van baarmoederhalskanker op chemotherapie en de kans op uitzaaiingen of terugkeer van de kanker. 

Onderzoek naar baarmoederhalskanker binnen de profileringsgebieden

Het LUMC heeft 7 profileringsgebieden: medische onderzoeksgebieden waarin het voorop wil lopen. Het onderzoek naar baarmoederhalskanker maakt onderdeel uit van de profileringsgebieden Cancer Pathogenesis and Therapy, Biomedical Imaging en Innovation in Health Strategy and Quality of Care. In een profileringsgebied werken meerdere specialismen met elkaar samen. Juist deze intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines leidt vaak tot nieuwe inzichten, doordat onderzoeken vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd.

Waar doen we momenteel onderzoek naar?

In het LUMC lopen op dit moment meerdere patiëntgebonden onderzoeken naar baarmoederhalskanker: 

  • SHAPE-studie. Bij patiënten met een tumor kleiner dan 2 centimeter, kijken we of een minder uitgebreide operatie even effectief is.
  • Vaccinatie-trial. Bij patiënten met terugkerende kanker onderzoeken we de effectiviteit van vaccinatie in combinatie met chemotherapie.
  • CervISA-studie. We onderzoeken de mogelijkheid om chemotherapie en immuuntherapie te combineren bij baarmoederhalskanker in een vergevorderd stadium. 
  • We doen voortdurend onderzoek naar de effectiviteit van bestraling bij baarmoederhalskanker en de gevolgen die deze behandeling nadien heeft voor de kwaliteit van leven.
  • Baarmoederhalskanker kan leiden tot seksuologische klachten. We zoeken continu naar methoden om dit te voorkomen. 

Samenwerkingsverbanden

Alle onderzoekers in het LUMC die onderzoek doen naar gynaecologische kanker werken nauw met elkaar samen. Daarnaast zoeken we zo veel mogelijk de samenwerking op met andere onderzoekers. We maken daarom deel uit van verschillende nationale en internationale samenwerkingsverbanden, zoals de Dutch Gynaecological Oncology Group (DGOG) en de Gynaecological Cancer InterGroup (GCIG).