Alvleesklierkanker

Diagnose

Het LUMC biedt sneldiagnose aan als er bij u sprake is van een verdenking op alvleesklierkanker (pancreas carcinoom). Uw huisarts of een specialist kan u doorverwijzen naar de polikliniek Heelkunde.

Afspraak maken sneldiagnose alvleesklierkanker

Binnen 2 dagen na de verwijzing neemt een gespecialiseerd secretaresse/casemanager contact met u op. Die legt het onderzoekstraject uit en maakt met u de afspraken voor het onderzoek.

Wat kunt u verwachten?

Sneldiagnose alvleesklierkanker

Voordat de casemanager/secretaresse contact met u opneemt, hebben een chirurg en een radioloog uw verwijzing al bekeken. Zij stellen vast welke (aanvullende) onderzoeken er nodig zijn. Dit kan een CT-scan en/of een EUS (echo-endoscopie) zijn. De casemanager/secretaresse neemt vervolgens contact met u op om de onderzoeken met u in te plannen.

Uitslag van het onderzoek

Op de eerstvolgende woensdag na uw onderzoeken worden de onderzoeksresultaten besproken in een overleg met specialisten. Daarna komt u diezelfde middag op ons spreekuur langs om het voorstel voor een behandelplan te bespreken. Het kan zijn dat u dit voorstel met meerdere artsen bespreekt, bijvoorbeeld met een chirurg en een oncoloog.  

Wij vinden het belangrijk dat u vervolgens de tijd krijgt om na te denken over het behandelplan en dit te bespreken met uw naasten. Daarom maken wij een 2e afspraak met u om te overleggen of u akkoord gaat met de behandeling

Hoe kunt u zich voorbereiden?

  • Het is goed mogelijk dat u vragen hebt aan de arts(en). Schrijft u deze op, zodat u ze niet vergeet te bespreken op uw afspraak.
  • Neem een recente medicatielijst mee, zodat de arts precies weet welke medicijnen u gebruikt.

Wie komt u tegen?

Bij het diagnoseproces van alvleesklierkanker is een multidisciplinair team betrokken. Dit team bestaat uit een secretaresse, een researchverpleegkundige, een verpleegkundig specialist, een MDL-arts, een oncoloog-internist, een radioloog, een patholoog, een radiotherapeut en een chirurg.

Wilt u meer informatie?

Heeft u nog vragen? 

Neem gerust contact met ons op via (071) 529 73 76 of pancreas@lumc.nl.